[ MENU DODATKOWE ]Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 67 11, fax 81 533 37 52
e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl
www: www.wydawnictwo.up.lublin.pl
Kierownik: mgr Anna Wypychowska, Z-ca Redaktora Naczelnego/Kierownik Wydawnictwqa
tel. tel. 81 445-67-11, pokój 107, bud. BG

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Anna Demetraki-Paleolog, specjalista, tel. tel. 81 445 68 05, pokój 106, bud. BG
    e-mail: anna.paleolog@up.lublin.pl
  • mgr Monika Jaskowiak, Redaktor Naczelny "Aktualności UP w Lublinie", tel. tel. 81 445 68 05, pokój 106, bud. BG
  • mgr Agnieszka Litwińczuk, starszy technik, tel. tel. 81 445 67 61, pokój 102, bud. BG
  • Małgorzata Łucjan, redaktor techniczny, tel. tel. 81 445 66 60, pokój 103, bud. BG
  • mgr Ewelina Łukasiak, redaktor, tel. tel. 81 445-67-61, pokój 102, bud. BG
  • mgr Magdalena Marcewicz, sekretarz wydawnictwa, tel. tel. 81 445-66-60, pokój 103, bud. BG