[ MENU DODATKOWE ]Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81-501-59-08
p.o.Kierownika Gospodarstwa Dośw. w Czesławicach: mgr inż. Grzegorz Siemiński, specjalista
tel. 572330873
e-mail: grzegorz.sieminski@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy