[ MENU DODATKOWE ]Biblioteka Gł. - Odz. Wydawnictw Zwartych

Akademicka 15, 20-950 Lublin
Kierownik Oddziału: mgr Monika Nowogrodzka, kustosz-Kierownik Oddziału
tel. 445-62-23
e-mail: monika.nowogrodzka@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Małgorzata Gawęda, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-23
  • mgr Renata Lewińska, starszy bibliotekarz, tel. /81/445-62-23
  • mgr Adriana Sobczak-Frynas, starszy bibliotekarz, tel. 445-60-82
  • mgr inż. Agnieszka Szymczak, kustosz, tel. 445-60-82