[ MENU DODATKOWE ]Biblioteka Gł. - Odz. Wypożyczalni i Magazynów

Akademicka 15, 20-950 Lublin
Kierownik Oddziału: mgr Bartłomiej Boćkowski, starszy bibliotekarz-Zastępca Dyrektora,Kierownik
tel. 81-445-62-40
e-mail: bartlomiej.bockowski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Radosław Kowalik, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-43
  • mgr Marek Niewiadomy, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-40
  • mgr inż. Hanna Pawłowska, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-25
  • mgr Bożena Persona, kustosz, tel. 81-445-62-22
  • mgr Maria Sobczyk, bibliotekarz, tel. 445-62-43
  • mgr inż. Katarzyna Stafińska, kustosz, tel. 81-445-62-25
  • mgr Ilona Stańczak, młodszy bibliotekarz, tel. 81-445-62-43
  • mgr Krystyna Węcławska, kustosz, tel. 445-62-25
  • Zdzisława Zań, bibliotekarz, tel. 445-62-25