[ MENU DODATKOWE ]Biblioteka Gł. - Sekcja Inwentaryzacji i Selekcji Księgozbioru

Akademicka 15, 20-950 Lublin

Jednostka nadrzędna

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Helena Gruszecka, kustosz dyplomowany, tel. 81-445-62-29


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie