[ MENU DODATKOWE ]Biblioteka Gł. - Odz. Komputeryzacji Biblioteki

Akademicka 15, 20-950 Lublin

Jednostka nadrzędna

Pozostali pracownicy

  • mgr Anna Drozd-Małaj, kustosz, tel. 445-62-24
  • mgr Andrzej Padziński, starszy kustosz dyplomowany, tel. 81-445-62-24
  • mgr inż. Bartłomiej Pawłowski, starszy technik, tel. /81/445-62-24
  • mgr Monika Szarama, młodszy bibliotekarz, tel. 81 445-62-27


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie