[ MENU DODATKOWE ]Biblioteka Gł. - Oddział Informacji Naukowej

Akademicka 15, 20-950 Lublin
tel. 81-445-62-27
Kierownik Oddziału: mgr Maria Boćkowska, bibliotekarz
tel. 81-445-62-27
e-mail: maria.bockowska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Pozostali pracownicy