logo   Biuro Karier Studenckich
         i Więzi z Absolwentami

Menu

Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami
Adres korespondencyjny: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel: (81) 445 66 05; fax ~67 19,
kariera@up.lublin.pl
mapa LokalizacjaAktualności

19.07.2017

                                                            INSTYTUT AGROFIZYKI

IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKDEMII NAUK W LUBLINIE

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO:

 

ASYSTENT (k/m)
w Zakładzie Fizykochemii Materiałów Porowatych

 

Więcej informacji o Konkursie poniżej:

OGŁOSZENIE

08.07.2017

 

 

 

DYREKTOR INSTYTUTU AGROFIZYKI

IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

 

DOKTORANT – STYPENDYSTA (k/m)
w Projekcie pt.
Badania struktury molekularnej samo-organizujących się frakcji pektyn roślinnych ścian komórkowych
finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 9

 

 

 

Kliknij poniżej, aby uzyskać więcej informacji:

 

Szczegółowe informacje o konkursie

 

 

 

 

04.07.2017

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K. Baczyńskiego zaprasza studentów i absolwentów Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do uczestnictawa w bezpłatnych Kursach Kwalifikacyjnych Zawodowych w następujących zawodach:

 

 1. Zawód - Technik mechanik 311504
 2. Zawód - Monter maszyn i urządzeń 723310
 3. Zawód - Operator obrabiarek skrawających 722307
 4. Zawód - Ślusarz 722307
 5. Zawód - Monter systemów rurociągowych 712613
 6. Zawód - Monter mechatronik 742114

 

Co dają kursy:

 • teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie wykonawstwa proponowanych powyżej zawodów;
 • nowoczesną bazę sprzętową, w tym np. 5 obrabiarek sterowanych numerycznie;
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę prowadzącą zajęcia;
 • Europass - Suplement do Dyplomu potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe, może być wydawany w języku angielskim, obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, alei w całej Europie;
 • mocno wyspecjalizowane umiejętności, które uzyskują studenci w stosunkowo krótkim czasie. 

 

 

Kliknij!:

Informacje szczegółowe o Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K. Baczyńskiego.

 

 

29.06.2017

 

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
 
1.       Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
2.       Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
 
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników. Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
 
Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r. Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Paulina Dymińska, e-mail:p.dyminska@fdpa.org.pl  tel. 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

 

27.06.2017

 

 szersze informacje:

Operations-graduate_programme-polish.pdf

 

25.06.2017

 

 

 

22.06.2017

 

21.06.2017
    
20.06.2017
     
19.06.2017