[ MENU DODATKOWE ]


Konkursy, oferty pracy

24.05.2016biologia

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

 

24.05.2016wiprowip

 

23.05.2016wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Zakładzie Inżynierii Wiejskiej i Geodezji

 

20.05.2016

Konkurs otwarty na dwa stanowiska wykładowcy języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

20.05.2016

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

13.05.2016foodscience

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

 

11.05.2016ogrodnictwo

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Fitopatologii i Mykologii

 

11.05.2016ogrodnictwo

Konkurs otwarty na stanowisko: asystenta w Zakładzie Roślin Ozdobnych Katedry Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu

 

09.05.2016wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Fizyki, Zakładzie Fizyki Stosowanej

28.04.2016
    


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie