[ MENU DODATKOWE ]


Konkursy, oferty pracy

08.06.2016weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Anatomii Zwierząt, Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt

03.06.2016biologia

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni 

02.06.2016agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

 

30.05.2016wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta – dwa etaty w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Matematyki

 

30.05.2016foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

 

25.05.2016agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania i Marketingu

 

25.05.2016agrobio

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

 

24.05.2016foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii (I)

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii (II)

 

24.05.2016biologia

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

 

24.05.2016wiprowip