[ MENU DODATKOWE ]


Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

« wstecz

 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

20-612 Lublin ul. Głęboka 31

pokój 309 tel. 445 68 55

 

Sekretariat SWFiS pokój 309 A tel. 445 68 55

Pokój kierownika SWFiS 309 B tel. 445 68 55

swfis.zydek@up.lublin.pl

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest jednostką organizacyjna, dydaktyczną, wychowawczą, realizującą program wychowania fizycznego, sportu i turystyki w uczelni. Wychowanie fizyczne w programie nauczania jest przedmiotem obowiązkowym. Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, a każdy semestr kończy ocena semestralna. 

 

 

REGULAMIN W WERSJI PDF DO POBRANIA: