foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Nauk o Żywności i Biotechnologii

« wstecz

 

 • Produkcja wyrobów mięsnych o prozdrowotnych właściwościach z wykorzystaniem probiotyków i naturalnych związków biologicznie czynnych (przeciwutleniaczy).
 • Produkcja wyrobów mięsnych bez związków azotowych.
 • Ocena jakości tłuszczów.
 • Ocena jakości wyrobów pochodzenia zwierzęcego.
 • Badania nad stabilizacją oksydacyjną żywności.
 • Wdrażanie i audytowanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
 • Optymalizacja warunków otrzymywania hydrolizatów białek nasion roślin strączkowych o specyficznych własnościach funkcjonalnych.
 • Wykorzystanie komponentów roślinnych jako składników jadalnych powłok.
 • Wpływ składników żywności pochodzenia roślinnego na aktywności enzymów regulujących szlaki metaboliczne w organizmie człowieka.
 • Identyfikacja proteomu nasion wybranych roślin strączkowych.
 • Wykorzystanie mechanizmów obronnych roślin warzywnych indukowanych czynnikami abiotycznymi w badaniach jakości technologicznej i spożywczej roślin użytkowych.
 • Ocena wartości przemiałowej ziarna zbóż.
 • Ocena wartości wypiekowej produktów przemiału.
 • Wpływ parametrów przemiału na skład chemiczny mąki.
 • Reologiczna charakterystyki surowców zbożowych.
 • Ocena zawartości błonnika pokarmowego według najnowszych metody AACC i AOA.
 • Ocena składu frakcyjnego błonnika pokarmowego, w szczególności: nierozpuszczalnego w roztworach wodnych (IDF), rozpuszczalnego w roztworach wodnych (SDF), nierozpuszczalnego w roztworach kwaśnych (AIDF) oraz rozpuszczalnego w roztworach kwaśnych (ASDF).
 • Ocena zawartości (1-3), (1-4) ß-D glukanów według najnowszych metodyk AACC i AOA.
 • Modyfikacjia technologii piekarniczych i produkcji pieczywa o podwyższonej zawartości błonnika pokarmowego.
 • Ocena jakości spożywczych produktów zbożowego pochodzenia.
 • Otrzymywanie biomasy grzybni i owocników, nowych jadalnych i leczniczych grzybów wielkoowocnikowych na podłożu stałym dla potrzeb farmacji, medycyny, biotechnologii, przemysłu spożywczego, chemicznego i kosmetycznego.
 • Produkcja chitozanu grzybowego.
 • Produkcja ergosterolu i WNKT.
 • Otrzymywanie substancji aktywnych biologicznie (polisacharydy grzybowe – glukany, kompleks genisteino – polisacharydowy oraz preparaty białka aktywnego biologcznie).
 • Charakterystyka przechowalniczej artykułów rolno-spożywczych przy różnych zakresach wilgotności względnej powietrza (charakterystyka właściwości sorpcyjnych materiałów z fazy gazowej jak i wodnej; wyznaczanie izoterm sorpcji związków).
 • Nietypowe analizy chromatograficzne lub wykonywane techniką voltamperometrii.
 • Opracowywanie i ocena jakościowej dodatków do żywności typu „suplementów diety”.
 • Doskonalenie technik pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych z surowców roślinnych.
 • Analiza jakościowa i ilościowa olejków eterycznych.
 • Monitoring stężeń rtęci w żywności, produktach zielarskich, papierosach oraz badanie zawartości tego pierwiastka w organizmie człowieka i zwierząt w uwarunkowaniach środowiskowych.
 • Chomatograficzna ocena jakościowa ogrzewanych i przechowywanych tłuszczów z dodatkami stabilizującymi skład kwasów tłuszczowych.
 • Badania wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego na zmiany przepuszczalności błony komórkowej drobnoustrojów (akumulowanie jonów nieorganicznych w komórkach i ich wpływ na aktywność wybranych enzymów).
 • Oznaczanie chemicznych zanieczyszczeń żywności i składników biologicznych.
 • Ocena jakości ziarna – metody instrumentalne.
 • Opracowanie i ocena wartości użytkowej roślin oleistych.
 • Modelowanie procesów fizyko-chemicznych w glebach na podstawie metod eksperymentalnych.
 • Projektowanie związków organicznych o potencjalnej aktywności biologicznej.
 • Opracowanie i ocena skutków antropogenicznych w środowisku i praktyczne rozwiązania.
 • Wykonywanie analiz tekstury produktów.
 • Przeprowadzanie charakterystyki reologicznej produktów (lepkosprężystość, lepkość, charakterystyka płynów nieniutonowskich).
 • Dobór zagęstników i substancji żelujących (przemysł mleczarski, mięsny i inne).
 • Wpływ różnych czynników na właściwości reologiczne produktów (np. przechowywania, zmian mikrobiologicznych).
 • Ocena właściwości funkcjonalnych preparatów białek i polisacharydów (żelowanie, właściwości pianotwórcze, podwyższanie lepkości).
 • Doradztwo w sprawie wykorzystania preparatów białek serwatkowych do polepszenia właściwości funkcjonalnych i odżywczych produktów.
 • Analiza stabilności chemicznej i fizycznej suplementów diety dla sportowców i osób aktywnych fizycznie.
 • Prowadzenie badań jakości surowców i produktów ekologicznych dla potrzeb firm produkujących żywność ekologiczną.Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie