WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Doktoraty

07.11.2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

lek. wet. Dagmary Gadomskiej

na stopień doktora nauk weterynaryjnych

tytuł rozprawy doktorskiej:

"Badania nad aktywnością przeciwnowotworową suszu z papryczek habanero, zawierającego kapsaicynę w warunkach in vitro oraz in vivo u psów"

15.10.2018

Publiczna obrona pracy doktorskiej

lek. wet. Karola Rycerza

na stopień doktora nauk weterynaryjnych

tytuł rozprawy doktorskiej:

"Wpływ doustnego podawania rebaudiozydu A na immunoreaktywność acetylocholinoesterazy i receptorów muskarynowych M1 w neuronach hipokampa i prążkowia"

24.09.2018

Publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Natalii Walczak

na stopień doktora nauk weterynaryjnych

tytuł rozprawy doktorskiej:

"Oporność na tetracykliny u bakterii izolowanych od chorych ryb akwariowych"

24.09.2018

Publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Grzegorza Tymickiego

na stopień doktora nauk weterynaryjnych

tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocenawpływu nesfatyny-1 na metabolizm i właściwości tkańki kostnej w warunkach rozwijającej się i ustalonej osteopenii u szczurów płci żeńskiej"

24.09.2018

Publiczna obrona pracy doktorskiej

lek. wet. Dariusza Wolskiego

na stopień doktora nauk weterynaryjnych

tytuł rozprawy doktorskiej:

"Programowanie rozwoju układu szkieletowego potomstwa w dniu odsadzenia oraz kolejnych etapach życia w warunkach kontynuacji nawyków żywieniowych rodziców i po ich zmianie"

31.08.2018

Publiczna obrona pracy doktorskiej

lek. wet. Aleksandry Trościańczyk

na stopień doktora nauk weterynaryjnych

tytuł rozprawy doktorskiej:

"Entrococcus spp. izolowane od zwierząt towarzyszących jako potencjalne źródło

zagrożenia zdrowia publicznego"

17.07.2018

Publiczna obrona pracy doktorskiej

lek. wet. Diany Stęgierskiej

na stopień doktora nauk weterynaryjnych

tytuł rozprawy doktorskiej:

"Analiza specyficzności oraz właściwości cytoprotekcyjnych kurzych przeciwciał klasy IgY,

swoistych względem CPV-2"

 

07.06.2018

Publiczna obrona pracy doktorskiej

lek. wet. Krzysztofa Puka

na stopień doktora nauk weterynaryjnych

tytuł rozprawy doktorskiej:

"Występowanie prątków u ryb akwariowych oraz ich wrażliwość na antybiotyki,

chemioterapeutyki i ekstrakty roślinne"

30.05.2018

Publiczna obrona pracy doktorskiej

lek wet. Mohammed Mijbas Mohammed Alomari

na stopień doktora nauk weterynaryjnych

tytuł rozprawy doktorskiej:

"The use of probiotic and bacteriophages preparation in calf diarrhoea control and prophylaxis" / "Wykorzystanie preparatu probiotyczno-bakteriofagowego w kontroli i profilaktyce biegunek u cieląt"

30.05.2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Zahrai Abd Alhammza Abbass

na stopień doktora nauk weterynaryjnych

tytuł rozprawy doktorskiej:

"Larval toxocarosis - selected aspects of epidemiology and analysis of the immune response in mice" / "Toksokaroza larwalna - wybrane aspekty epidemiologii oraz analiza przebiegu odpowiedzi immunologicznej u myszy"