[ MENU DODATKOWE ]


XII Konferencja Naukowa Doktorantów

« wstecz

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na XII Konferencję Naukową Doktorantów, która odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2014 roku. rozpoczęcie: 9:00 Sala Konferencyjna Agro II, ul. Akademicka 15 

 

Konferencja doktorantów III roku studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt. „Problemy technologii produkcji roślinnej, zwierzęcej i żywności” została zorganizowana po raz dwunasty. Ma ona na celu ocenę zaawansowania badań wykonywanych w ramach rozpraw doktorskich, przygotowanie doktoranta do publicznej obrony rozprawy, a także przybliżenie uczestnikom kierunków badań realizowanych w uczelni. W bieżącym roku tematyka referatów obejmuje zagadnienia produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej oraz technologii produkcji żywności. 

 

Szczegółowe informacje w Dziale Organizacji Studiów tel. 81 445 69 99

 

 

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie