BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Przewody doktorskie

no name

« wstecz

 Przewód doktorski Karrara Imada Abdulsahib Al - Shammari, MSc 
 pt. The use of chosen plant extracts in various aspects of Japanese quail production”
„Wykorzystanie wybranych ekstraktów roślinnych w różnych aspektach użytkowania przepiórki japońskiej wykonany pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Gryzińskiej, promotor pomocniczy dr Justyna Batkowska
 
 Pliki PDF do pobrania:

« wstecz

Przewód doktorski Mohammeda Jard Kadhim, Msc pt. The effect of propolis and bee poleen on selected production parameters in Japanese quail (Coturnix japonica)”.
 „Wpływ propolisu oraz pyłku pszczelego na wybrane parametry produkcyjne przepiórek japońskich (Coturnix japonica), wykonany pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Borsuka, promotor pomocniczy dr Sebastian Knaga
 
 Pliki PDF do pobrania:

Przewód doktorski mgr inż. Roberta Piotra Pastuszki

« wstecz

Przewód doktorski mgr inż. Roberta Piotra Pastuszki pt. "Wpływ wybranych czynników na wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka koziego, ze szczególnym uwzględnieniem frakcji tłuszczowej", wykonany pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Barłowskiej
 
 Pliki PDF do pobrania:

Przewód doktorski mgr inż. Katarzyny Aliny Bracik

« wstecz

Przewód doktorski mgr inż. Katarzyny Aliny Bracik pt. "Wpływ zarażenia Eimeria spp. na wzrost oraz wartośc rzeźną jagniąt", wykonany pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Junkuszewa

 

Pliki PDF do pobrania:

Przewód doktorski mgr inż. Natalii Koperskiej

« wstecz

 

Przewód doktorski mgr inż. Natalii Koperskiej pt. "Zawartość makro- i mikroelementów w mleku produkowanym w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych z intensywnym (PMR) i tradycyjnym systemem żywienia krów", wykonany pod kierunkiem prof. dr hab. dr h. c. mult. Zygmunta Litwińczuka

 
 Pliki PDF do pobrania:

Przewód doktorski mgr inż. Izabeli Wilk

autor: biologia
           
więcej »

Przewód doktorski mgr inż. Marzeny Cebera

autor: biologia
            
więcej »

Przewód doktorski mgr inż. Tomasza Mazurkiewicza

autor: biologia
              
więcej »