logo   Biuro Karier Studenckich
         i Więzi z Absolwentami

Menu

Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami
Adres korespondencyjny: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel: (81) 445 66 05; fax ~67 19,
kariera@up.lublin.pl
mapa LokalizacjaBiuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami

20.04.2017

Szanowni Państwo,
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego mają przyjemność ogłosić XII edycję KONKURSU VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.
Idea Konkursu
Celem Konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Mamy nadzieję, iż ten sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej bardziej efektywnej praktyce biznesowej.
Do kogo kierowany jest Konkurs?
Serdecznie zapraszamy do udziału studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, MBA, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2013 roku.
Zakres tematyczny prac, które mogą być zgłaszane do Konkursu:
- etyka biznesu,
- zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
- społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
- ład korporacyjny,
- innowacyjność społeczna w gospodarce,
- dobre praktyki na rynku finansowym,
- przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.
Jak zgłosić pracę?
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ); skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu); egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF.
Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl.
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 31 lipca 2017 roku
Więcej informacji o Konkursie:
Więcej informacji o Konkursie, w tym sposób zgłoszenia pracy, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.kpf.pl.
Link do wydarzenia na portalu facebook KPF (tutaj).
KONTAKT:
konkurs@kpf.pl, tel. 58 302 92 05
MATERIAŁY DO POBRANIA:

20.04.2017

Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte SIPMA, które dobędą się w dniach 13-14 maja 2017 roku.
Zaproszenie na dni otwarte sipma 2017.pdf

 

14.04.2017

 

 

14.04.2017

W dniu 11 maja bieżącego roku odbędzie się II Konferencja Naukowa pt.: „Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce i rolnictwie” organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Konferencja łączy 3 poziomy społeczności: pracowników, nauczycieli akademickich oraz studentów. Jest to udoskonala okazja do nawiązania współpracy i przedyskutowania istotnych problemów związanych z tematyką konferencji w gronie fachowców.

Obrady odbywać się będą w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Lublin, ul. Akademicka 15.

Tematyka Konferencji: Innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ergonomia stanowisk pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie, uwarunkowania prawne środowiska pracy, wypadkowość w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym oraz innowacyjne metody przeciwdziałania zagrożeniom, jakość kształcenia w zakresie bhp, kompetencje miękkie specjalisty bhp.

W ramach Konferencji odbędą się warsztaty tematyczne dotyczące: pomocy przedmedycznej, postepowania przeciwpożarowego oraz radzenia sobie ze stresem.

Swoim doświadczeniem podzielą się m. in. przedstawiciele:

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP,

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

Państwowej Inspekcji Pracy,

Urzędu Dozoru Technicznego,

Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

 

13.04.2017

 

 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to jeden z filarów w ekosystemie Polski Przedsiębiorczej, który pomaga młodym przedsiębiorcom.
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak funkcjonują AIP oraz dlaczego warto założyć u nas własną firmę. 
Jest to dobra okazja dla osób, które chcą:
- przetestować swój pomysł biznesowy;
- sprawdzić zapotrzebowanie na dany produkt lub usługi;
- sprecyzować zapotrzebowanie grupy docelowej;
- przenieść firmę z działalności gospodarczej by obniżyć koszty;
- założyć własną działalność, by móc rozliczać się z pracodawcą.
Informacje o terminach spotkań znajdą Państwo w postach na wydarzeniu:
 
 

 

13.04.2017

Nabór na admin. (AD5) rozpoczęty! Zachęcamy do składania aplikacji do 3 maja 2017 r. Więcej na stronie  

13.04.2017

Włoskie stypendia (wersja angielska).pdf

Włoskie stypendia (wersja włoska).pdf

12.04.2017

 

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest m. in. wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy studenckiej i naukowej pomiędzy Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób.

Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków do zgłaszania się do naszego programu stypendialnego do Niemiec. Termin nadsyłania zgłoszeń o stypendium na semestr zimowy 2017/2018 upływa 16.04.2017. Oferujemy możliwość spędzenia semestru na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Hamburgu, Dreźnie, Frankfurcie nad Menem, Frankfurcie nad Odrą, Lipsku, Passawie, Bonn, Aachen, Paderborn. Jedynym wymaganiem jest przeprowadzenie przez stypendystę projektu naukowego na wybrany przez siebie temat, niekoniecznie związany z tokiem swoich studiów. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Oprócz finansowania pobytu nasze stowarzyszenie organizuje bogaty program kulturalny dla stypendystów. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://www.gfps.pl/info/.

Ponadto oferujemy letni kurs języka niemieckiego dla studentów i doktorantów Tandem GFPS. Jest to polsko-niemiecka wymiana wakacyjna, organizowana we współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży i bliźniaczą organizacją niemiecką GFPS e. V. Termin zgłoszeń upływa 16.05.2017. Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 18.08. - 3.09 w Melanue, w Saksonii. Ideą naszego projektu jest nauka języka poprzez codzienną rozmowę w parach polsko-niemieckich. Oprócz zajęć lekcyjnych z native speaker'ami zaplanowany został bogaty program kulturalno-rozrywkowy. Czyni to Tandem niepowtarzalną okazją do poznania żywego języka niemieckiego i kultury naszego zachodniego sąsiada. Po więcej informacji zapraszamy na: http://www.gfps.pl/tandem/.

 

 

06.04.2017

Masz masę energii? 
Jesteś osobą otwartą i komunikatywną? 
Chcesz zdobyć doświadczenie w obszarze marketingu i HRu? 
Jeśli tak, to jesteś idealnym kandydatem (lub kandydatką ;)) - zostań 
Ambasadorem projektu OTTO Work Students i spraw, że stanie się o nim 
głośno w Twoim środowisku! 

Czas trwania projektu: kwiecień-czerwiec 2017 

*Twoje obowiązki: 
udział w szkoleniach 
uczestnictwo w spotkaniach zespołu Ambasadorów 
organizowanie i realizowanie akcji promocyjnych 
dokumentowanie podejmowanych działań np. fotorelacje 
prowadzenie rekrutacji osób zainteresowanych pracą za granicą 
stały kontakt z lokalnym Koordynatorem projektu 

*Korzyści dla Ciebie: 
szkolenia i know how międzynarodowej organizacji 
pakiet gadżetów OTTO Work Students 
referencje po zakończeniu projektu 
dużą satysfakcję ;) 

*Możliwa ścieżka kariery 
funkcja Koordynatora lokalnego zespołu ambasadorów w kolejnym semestrze 
płatna praktyka wakacyjna w wybranej siedzibie OTTO (oferowana 
Ambasadorom osiągającym najlepsze wyniki) 

Aplikuj już dziś na stronie: 
http://www.ottoworkstudents.pl/zostan-ambasadorem/ 
i sprawdzaj nasze najświeższe posty na Facebook'u 
https://www.facebook.com/ottoworkstudents/ "

 

 

05.04.2017Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie