Erasmus   Witamy na stronach dotyczących programu Erasmus+
Menu

ul. Akademicka 13, (p. IV), 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel.(48-81) 445 65 80, godziny otwarcia: pon-pt. 7.00-15.00 [ KONTAKT ]Uczelnie partnerskie

« wstecz

UMOWY ERASMUS+
 
Liczba uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+: 61

Lista uczelni: UCZELNIE PARTNERSKIE ERASMUS+ 2016/2017

Lista umów: UMOWY ERASMUS+ 2016/2017
 
 
 
Umowy dwustronne

Podstawą realizacji działań UP w Lublinie w ramach programu Erasmus+ : Szkolnictwo Wyższe - Akcja 1 "Mobilność edukacyjna" są podpisane umowy dwustronne (Inter-Institutional Agreements) z uczelniami, z którymi prowadzona jest wymiana studentów lub pracowników.

Umowę z reguły podpisuje się na dwa kolejne lata akademickie, potem, jeśli współpraca układa się pomyślnie, zostaje ona przedłużona. W przypadku umów wieloletnich, gdy jest taka konieczność (zmiana liczby mobilności, rozszerzenie działań i/lub dziedzin, zmiana koordynatorów) istnieje możliwość wprowadzenia zmian, za zgodą obu stron, poprzez sporządzenie aneksu do umowy lub podpisanie nowej umowy na kolejny rok akademicki lub kolejne lata.

W umowach sprecyzowany jest rodzaj mobilności (studia, praktyka, dydaktyka, szkolenie), liczba studentów i/lub pracowników biorących udział w wymianie, długość ich pobytu za granicą oraz dziedzina kształcenia jakiej umowa dotyczy.

Umowy ze strony UP w Lublinie podpisuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki lub koordynator uczelniany programu  Erasmus+.


Inicjowanie umów przez pracowników uczelni

Zarówno pracownicy, jak studneci mogą mieć swój udział w rozszerzeniu listy zagranicznych uczelni, które staną się naszymi uczelniami partnerskimi w ramach programu Erasmus+. 

O chęci podpisania nowej Umowy należy powiadomić Dział Promocji i Wymiany Międzynarodowej, a otrzymane ewentualnie z zagranicy propozycje umów należy przesłać w wersji elektronicznej wraz z dotyczącą ich korespondencją do DPWM.

Bardzo ważne jest aby przed podpisaniem umowy dokładnie określić dziedzinę kształcenia, jakiej ma dotyczyc umowa. Jest wskazane, aby w ramach ustalonej przez obie strony dziedziny kształcenia, mobilniość odbywała się zarówno do jak i z uczelni macierzystej/partnerskiej.

Poniżej znajduje się tabela zawierająca kody tematyczne dziedzin stosowane w programie Erasmus+ (ISCED97 codes).

Umowa dwustronna (Bilateral Agreement) - wzór 

 

 

 

 

 

 

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie