banner
Menu

Informacje dla pracowników

« wstecz


WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 2016/2017 - NABÓR ROZPOCZĘTY!
Termin składania dokumentów zgłoszeniowych do 15/10/2016

WYJAZDY W CELU UDZIAŁU W SZKOLENIACH 2016/2017 - NABÓR ROZPOCZĘTY!
Termin składania dokumentów zgłoszeniowych do 15/10/2016

W programie Erasmus+ pracownicy uczelni mogą korzystać z wyjazdów zagranicznych w ramach prowadzonych przez uczelnię projektów mobilności, a także uczestniczyć w innego typu projektach międzynarodowych, w których realizację zaangażowana jest uczelnia.
Projekty mobilności dotyczą współpracy z krajami programu.
 
Kraje uczestniczące w programie:

33 państwa określane jako kraje programu:
 • 28 państw członkowski Unii Europejskiej
 • Islandia, Liechtenstein, Norwegia
 • Turcja
 • była republika Jugosławii Macedonia

 

Mobilność pracowników

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+, pracownicy uczelni mogą realizować wyjazdy:
 • wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych szkół wyższych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw z iinych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskiej uczelni
 • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, podnoszenie umiejetności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, porzerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, "work shodowing" itp.).)
 
Pobyt pracownika w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie w inym kraju programu może trwać od 2 dni do 2 miesięcy.
 
Udział w innych projektach współpracy międzynarodowej
Ponadto pracownicy uczelni mogą również uczestniczyć w różnego typu międzynarodowych projektach, w które zaangażowana jest uczelnia lub – częściej – wydział, a są to:
 • Partnerstwa strategiczne; a w nich:
  - programy intensywne dla studentów (kursy intensywne), przygotowywane i prowadzone  przez 
    międzynarodowe grono nauczycieli akademickich z uczestniczących w projekcie instytucji
  - krótkie programy szkoleniowe dla pracowników
  - długoterminowe wyjazdy w celu prowadzenia zajęć w partnerskich uczelniach lub udziału w szkoleniach
 • projekty typu Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (w krajach partnerskich)
 • Sojusze na rzecz wiedzy
 • Sojusze na rzecz umiejętności
 
W danym projekcie mogą brać udział pracownicy zajmujący się dziedziną lub zagadnieniami, których projekt dotyczy, przede wszystkim z jednostek bezpośrednio zaangażowanych w jego realizację. Działania, w jakie dana osoba może się włączyć i forma udziału zależą od ustaleń w obrębie danego projektu (np. międzynarodowe spotkania projektowe, wyjazdy w celach szkoleniowych lub w celu prowadzenia zajęć, opracowywanie konkretnych rezultatów projektu i in.).
Więcej informacji o projektach międzynarodowych znajduje się na stronie programu