[ MENU DODATKOWE ]


Statistica

« wstecz

 


 

 

 

 

 

Dostarczone oprogramowanie w ramach licencji Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki (z licencją akademicką Site License dla wszystkich pracowników, pracowni studenckich, studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) + Zestaw Medyczny (z licencją akademicką Site License dla pracowników, studentów i doktoranów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie) (ważnej do 30 kwietnia 2021) dostępne jest w wersji, 32- oraz 64- bitowej zarówno polskiej i angielskiej wersji językowej.

 

 


 

 

KLUCZE INSTALACYJNE:

Wspólne dla wszystkich wersji.

 

WERSJA JĘZYKOWA:

Zależy od instalatora użytego podczas procesu instalacji.

 

LICENCJA OBEJMUJE:

  1. Zestaw programów Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki (dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) 
  2. Zestaw Medyczny (przeznaczony tylko i wyłącznie dla pracowników i studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).

 

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA:

Z niniejszego oprogramowania można korzystać zarówno na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jak i poza nim.

 

 


 

 

PODSUMOWANIE:

Pakiet zakupionego zawiera następujące moduły analityczne:

 


 

INSTALACJA  i  NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

  1. Przed rozpoczęciem instalacji prosimy zapoznać się dokładnie z poniższymi instrukcjami. Zawierają one odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  2. Instalacja i rejestracja zestawu programów Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki jest możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail z domeną zakończoną na up.lublin.pl, up.edu.pl, lub student.up.edu.pl.
  3. Przed i instalacją oprogramowania koniecznym jest wypełnienie formularza na stronie: www.statsoft.pl/Site_License/luH8041up.php . Formularz pełni rolę umowy licencyjnej pomiędzy StatSoft Polska a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.
  4. Pliki instalacyjne dostępne są pod adresem: http://statistica.up.lublin.pl/. Studenci mogą pobrać oprogramowanie na nośnik w każdym laboratorium komputerowy w tym na sali 303 Agro 2, III piętro Akademicka 15 oraz na komputerach w Bibliotece. Pobranie mozliwe tylko z sieci uczelnianej!!!
  5. Klucze licencyjne dla wersji jednostanowiskowych zawarte są w obrazie instalacji w pliku o nazwie „keys.txt” . W przypadku udostępnienia kluczy do wersji sieciowej prosimy o kontakt z Uczelnianym Centrum Informatyki.
  6. Oryginalne Instrukcje instalacji zamieszczone są na stronie http://statistica.up.lublin.pl. Uwaga do instalacji jednostanowiskowej – Podczas instalacji instalator wymaga potwierdzenia adresu e-mail poprzez kliknięcie linka otrzymanego w wiadomości mailowej wysłanej na adres podany przy instalacji.
  7. INSTALACJA DODATKU ZESTAW MEDYCZNY – Dodatek przeznaczony tylko pracowników i studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie. Instalację dodatku należy przeprowadzić z odrębnego instalatora. Instalacja odbywa się bez użycia dodatkowych kluczy instalacyjnych. Do instalatora dołączony jest plik licencyjny License.xml, który należy wskazać podczas instalacji.

 


   

MATERIAŁY DODATKOWE: