Biblioteka   Biblioteka Główna
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Sekretariat: (81) 445-62-28, wypożyczalnia: (81) 445-62-25
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl [ KONTAKT ]
Wypożyczalnia

« wstecz

 

Wypożyczanie zbiorów  bibliotecznych odbywa się na podstawie ważnej elektronicznej legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej 

 


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek   od 8:00 do 19:00
soboty od 9:00 do 14:00
 
 


 
Zamawianie:
 • Aby wypożyczyć książkę z Biblioteki Głównej trzeba najpierw ustalić jej lokalizację, do tego służy elektroniczny Katalog Biblioteki
 • Jeżeli opis w polu lokalizacja zawiera informację "księgozbiór studencki" książka jest przeznaczona do wypożyczenia na okres 6 miesiecy.
 • Jeżeli przy znalezionej pozycji w polu lokalizacja znajdzie się informacja "Magazyn BG" studenci mogą ją wypożyczyć na jeden miesiąc.
 • Czas oczekiwania na realizację rewersu wynosi około 30 min. Książki zamówione elektronicznie poza godzinami otwarcia Biblioteki można odbierać następnego dnia od godz. 8.30.
 • Książki zamówione z magazynu przechowywane są w Wpożyczalni 2 dni.

Kto ma prawo do wypożyczeń
:
 • studenci i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • pracownicy i emerytowani pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • nauczyciele akademiccy innych uczelni Lublina - na podstawie porozumienia pomiędzy uczelniami
 • pracownicy merytoryczni lubelskich instytucji naukowych - na podstawie porozumienia pomiedzy     instytucją naukową i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie

Ile książek i na jaki okres można wypożyczyć:
 • pracownicy UP   -  30 vol  na 12 miesięcy wydawnictwa zagraniczne,  na 6 miesięcy wydawnictwa polskie
 • doktoranci UP  -  10 vol. na 1 miesiąc
 • studenci UP   -   10 vol. na 6 miesięcy
 • pracownicy naukowi innych lubelskich uczelni - 10 vol. na 1 miesiąc

Przedłużanie terminu zwrotu książek
 • W razie potrzeby czytelnik może samodzielnie przedłużyć czas wypożyczenia książki (2 razy )

Zwrot książek:
 • Zwrot wypożyczonych książek odbywa się w Wypożyczalni w budynku Biblioteki Głównej w określonym czasie, można też skorzystać z wrzutni w godzinach otwarcia AGRO II.
 • Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych ksiazek naliczane są kary pieniężne. Kwotę kary naliczy system komputerowy  za każdy dzień zwłoki. Wpłaty grzywny dokonuje się w Wypożyczalni.
 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiego samego lub nowszego wydania.

Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
 • wydawnictw ciągłych z wyjątkiem zesztów monograficznych
 • książek z księgozbiorów podręcznych
 • zbiorów specjalnych
 
 

 

  
 


 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie