Biblioteka   Biblioteka Główna
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Sekretariat: (81) 445-62-28, wypożyczalnia: (81) 445-62-25
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl [ KONTAKT ]
Informacja naukowa

« wstecz

W Oddziale Informacji Naukowej uzyskamy: 

 


 

Informację bibliograficzną:

  • pomoc w poszukiwaniu materiałów źródłowych 
  • udzielana jest wszechstronna pomoc w korzystaniu z bibliografii, informatorów, abstraktów, baz danych, zasobów Internetu itd. 
  • sprawdzana jest poprawności opisów bibliograficznych dokumentów oraz uzupełnianie ich o brakujące elementy, które są niezbędne do dalszych poszukiwań lub zamieszczenia opisu w wykazie literatury. 

 


 

Informację faktograficzną:

odpowiedź na pytania o fakty, dane adresowe, biograficzne

 

 


 

Informację o dorobku naukowym pracowników UP

na podstawie wykazów publikacji opracowywana jest baza „Bibliografia pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”

 

 


 

Szkolenia

szkolenia dyplomantów na zlecenie pracowników naukowych Uczelni w ramach seminarium, w uzgodnionym wcześniej terminie, w salach komputerowych Uczelni.   

  

 

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie