Biblioteka   Biblioteka Główna
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Sekretariat: (81) 445-62-28, wypożyczalnia: (81) 445-62-25
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl [ KONTAKT ]
Bazy Danych

« wstecz


 

Objaśnienia:

 

 

   informacja o bazie

 

   baza dostępna tylko dla studentów, pracowników i doktorantów UP w Lublinie

     baza ogólnodostępna


   polska baza danych

 

   baza zawierająca KSIĄŻKI 

 

 


 


Szczegółowe informacje na temat korzystania z poniższych baz można uzyskać w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP p. 114 (I piętro), tel. 81 445 62 27

Korzystanie z elektronicznych baz spoza sieci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nie wymaga już połączenia przez VPN. Dostęp jest możliwy poprzez system HAN (Hidden Automatic Navigation). Mogą z niego korzystać studenci, doktoranci oraz pracownicy UP, pod warunkiem posiadania aktywnego konta w systemie bibliotecznym. Dane do logowania aktualizowane są co godzinę na podstawie informacji zawartych w systemie bibliotecznym.

Do autoryzacji należy wykorzystać dane swojego konta bibliotecznego (numer legitymacji studenckiej / karty bibliotecznej oraz hasło). 


Osoby, które nie posiadają konta bibliotecznego, prosimy o zgłoszenie się do Wypożyczalni Biblioteki Głównej. Możliwość korzystania z baz poprzez HAN-a nastąpi w ciągu godziny od aktualizacji konta bibliotecznego.

 

Baza

Info

Dziedzina

Typ bazy

ACS Publications

chemia

pełnotekstowa

Agricola

przyroda, rolnictwo

bibliograficzno-
abstraktowa

Agris

rolnictwo, technika

bibliograficzna

Agro

 

przyroda, rolnictwo

bibliograficzno-
abstraktowa

BAZEKON

 

ekonomia

bibliograficzno- abstraktowa

BAZHUM

 

nauki humanistyczne, społeczne

bibliograficzno-abstraktowa

BAZTECH

 

technika, ochrona środowiska

bibliograficzno-
abstraktowa

BazTOL

  

technika

przewodnik po 
zasobach
sieciowych

Bazy Biblioteki Narodowej

 

Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa

 

rolnictwo, 
ekonomika

bibliograficzno-
abstraktowa

Bibliografia Etnografii Polskiej

 

etnologia, antropologia kulturowa

bibliograficzno-abstraktowa

Bibliografia Geografii Polskiej

 

geografia

bibliograficzno-
abstraktowa

Bibliografia Geologiczna Polski od roku 2006 

do roku 2005

 

 nauki geologiczne, geofizyka, górnictwo, ochrona środowiska, gleboznawstwo, geografia

bibliograficzno-abstraktowa

Bibliografia Lubelszczyzny

 

region

bibliograficzna

Bibliografia ornitologiczna

 

Bibliografia Zawartości Czasopism

 

interdyscyplinarna

bibliograficzna

BioOne

rolnictwo, weterynaria, rybołóstwo
ochr. środowiska
ogrodnictwo, leśnictwo

pełnotekstowa

CAB Abstract

rolnictwo, weterynaria,
ochr. środowiska
ogrodnictwo

 bibliograficzno-
abstraktowa

Cambridge University Press

nauka, 
technologia,
medycyna

pełnotekstowa

EBSCOhost

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

Elsevier - zob. Science Direct

EMIS- Emerging Markets Information Service

   

ekonomia, finanse,
polityka

pełnotekstowa

FAO

dane statystyczne

FindArticles

interdyscyplinarna

pełnoteksowa

GUS - Główny Urząd Statystyczny

  

dane statystyczne

HighWire Press

medycyna,
biologia,
fizyka

pełnotekstowa

IBL

  

przyroda, leśnictwo

bibliograficzna

Ibuk Libra

   

preferuje: Mozilla Firefox i Google Chrome

nauki matematyczno-
przyrodnicze,
ekonomiczne

pełnotekstowa 
- KSIĄŻKI

IERiGŻ

  

ekonomika rolnictwa

bibliograficzno- abstraktowa

Internetowy System Aktów Prawnych

  

akty prawne

pełnotekstowa

JCR

  

interdyscyplinarna

bibliometryczna

Katalog BG UP

  

interdyscyplinarna

katalog

Knovel

technika, biotechnologia, żywność, ochrona środowiska

pełnotekstowa
- KSIĄŻKI 

oraz bazy właściwości substancji, materiałów i składników żywnościowych

Medline

medycyna

bibliograficzno-
abstraktowa

Municipium

 

serwis poświęcony
samorządom w Polsce

pełnotekstowa

Nauka Polska

  

nauka

adresowa

Oxford Journals

  

przyroda

pełnotekstowa

PBL - Polska Bibliografia Lekarska

medycyna 
i nauki pokrewne

bibliograficzna

Polskie Normy

pełnotekstowa

PSJD

  

rolnictwo, 
biologia, medycyna

bibliograficzno
-abstraktowa

Science Direct

  

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

Scopus

 preferuje: Mozilla Firefox i Google Chrome

interdycsyplinarna

bibliograficzno-
abstraktowa

SIGŻ

  

nauki rolnicze, ogrodnicze,leśne,
żywieniowe

bibliograficzno-
abstraktowa

Springer

interdyscyplinarna

pełnotekstowa, -KSIĄŻKI

Taylor&Francis/CRC Press

  

przyroda

pełnotekstowa
-KSIĄŻKI

Web of Science

interdyscyplinarna

bibliograficzno-bibliometryczno-abstraktowa

Wiley

  

nauki matematyczno-przyrodnicze

pełnotekstowa

 

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie