BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Rady Programowe Wydziału

« wstecz

aktualizacja 26.09.2017 r.
 
ZOOTECHNIKA:
 1. Dr hab. Jolanta Król – przewodnicząca
 2. Dr hab. prof. nadzw Renata Klebaniuk– lider
 3. Prof. dr hab. Hanna Bis– Wencel– członek
 4. Dr hab. Krzysztof Olszewski – członek
 5. Dr hab. prof. nadzw. Marek Babicz – członek
 6. Dr hab. Andrzej Junkuszew – członek
 7. Dr Piotr Stanek – członek
 8. Wiktoria Orłowska I stopień studiów– przedstawiciel studentów – członek
 9. Zuzanna Całyniuk II stopień studiów– przedstawiciel studentów – członek
 
OCHRONA ŚRODOWISKA :
 1. Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz– Dębek – przewodnicząca
 2. Dr hab. Magdalena Krauze  – lider
 3. Prof. dr hab. Leszek Tymczyna – członek
 4. Dr hab. prof. nadzw. Beata Trawińska – członek
 5. Dr hab. Tomasz Mieczan   – członek
 6. Dr hab. Andrzej Junkuszew – członek
 7. Dr hab. Witold Chabuz  – członek
 8. Dr hab. Monika Tarkowska– Kukuryk   – członek
 9. Karolina Spólna – I stopień studiów– przedstawiciel studentów – członek
 10. Mateusz Szczerba – I stopień studiów– przedstawiciel studentów – członek
BIOLOGIA:
 1. Dr hab. prof. nadzw Brygida Ślaska – przewodnicząca
 2. Dr hab. Tomasz Mieczan – lider
 3. Prof. dr hab.  Anna Czech – członek
 4. Prof. dr hab. Barbara Pawlik – Skowrońska  – członek
 5. Dr hab. Adam  – członek
 6. Dr hab. Magdalena Gryzińska   – członek
 7. Dr hab. Aneta Strachecka – członek
 8. Dr Grzegorz Grzywaczewski   – członek
 9. Lic. Konrad Mioduchowski – II stopień Studiów– przedstawiciel studentów – członek
 10. Lic. Adrianna Rafalska – przedstawiciel studentów – członek
 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:
 1. Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz– Dębek   – przewodnicząca
 2. Dr hab. prof. nadzw. Anna Chmielowiec– Korzeniowska – lider
 3. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk – członek
 4. Dr hab. Halina Pawlak – członek
 5. Dr hab. Bożena Kiczorowska – członek
 6. Dr Jacek Mielniczuk – członek
 7. Dr Anna Stępniowska – członek
 8. Agata Jaśkowiec – I stopień studiów– przedstawiciel studentów – członek
 9. Bartłomiej Ładziak – II stopień studiów– przedstawiciel studentów – członek
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI oraz BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI:
 1. Dr hab. Jolanta Król – przewodnicząca
 2. Dr hab. prof. nadzw. Mariusz Florek  – lider
 3. Prof. dr hab. Krzysztof Szkucik – członek
 4. Dr hab. prof. nadzw. Renata Klebaniuk – członek
 5. Dr hab. Piotr Skałecki – członek
 6. Dr Justyna Batkowska – członek
 7. Dr hab. Dariusz Stasiak – członek
 8. Dr hab. Magdalena Krauze – członek
 9. Karolina Szostak– I stopień studiów– przedstawiciel studentów – członek
 10. Jakub Chodacznik– II stopień studiów– przedstawiciel studentów – członek
 
HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO:
 1. Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz – Dębek – przewodnicząca
 2. Dr hab. Iwona Janczarek – lider
 3. Prof. dr hab. Zygmunt Wrona – członek
 4. Dr Paweł Różański – członek
 5. Dr hab. Katarzyna Strzelec – członek
 6. Prof. dr hab. Anna Stachurska – członek
 7. Dr hab. prof. nadzw. Ryszard Kolstrung – członek
 8. Dr hab. Małgorzata  Kwiecień – członek
 9. student I stopień studiów– przedstawiciel studentów – członek
 10. Barbara Urban II stopień studiów– przedstawiciel studentów – członek
 
BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT:
 1. Dr hab. prof. nadzw Brygida Ślaska – przewodnicząca
 2. Dr hab. Mirosław Karpiński – lider
 3. Prof. dr hab. Maria Tietze – członek
 4. Prof. dr hab. Leszek Drozd – członek
 5. Dr Małgorzata Goleman – członek
 6. Dr Wioletta Sawicka – Zugaj  – członek
 7. Dr hab. Iwona Rozempolska – Rucińska – członek
 8. Łukasz Sokołowski - I stopien studiów-  przedstawiciel stduentów - członek
 9. Jacek Sokołowski - I stopien studiów-  przedstawiciel stduentów - członek
 10. Dagmara Han – II stopień studiów – przedstawiciel studentów – członek
 
DORADZTWO W OBSZARACH  WIEJSKICH:
 1. Dr hab. Jolanta Król– przewodnicząca
 2. Dhab. prof.nadzw. Anna Szymanowska – lider
 3. Prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki– członek
 4. Dr hab. Andrzej Junkuszew– członek
 5. Prof. dr hab. Andrzej Woźniak – członek
 6. Dr Anna Kobiałka– członek
 7. Dr Anna Iwanicka– członek
 8. Agnieszka Hetman - przedstawiciel studentów – członek
 
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA:
 1. Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz– Dębek – przewodnicząca
 2. Dr Rafał Rowiński  vice przewodniczący ds. sportowych i metodologii
 3. Prof. dr hab. Jerzy Demetraki – Paleolog – lider
 4. Dr Izabela Wilk
 5. Mgr Jacek Szyłejko
 6. Mgr Krzysztof Olszak– sekretarz
 
EQUINE MANAGEMENT AND CARE:
 1. Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz–Dębek – przewodnicząca
 2. Dr hab. Katarzyna Strzelec – lider
 3. Prof. dr hab. Anna Stachurska
 4. Dr hab. Monika Budzyńska
 5. Dr Wanda Krupa
 6. Dr Witold Kędzierski
 7. Dr Sylwester Kowalik
 8. Dr Izabela Wilk