wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Aktualności UP

« wstecz

 

Aktualności UP

 

Ilustrowany kwartalnik o charakterze informacyjnym i popularnonaukowym powstały w 1997 r.

 


 

Redaktor naczelna: 

Monika Jaskowiak


Rada Programowa:


Stefania Jezierska-Tys
Krzysztof Szkucik
Leszek Tymczyna
Elżbieta Pogroszewska
Małgorzata Bzowska-Bakalarz
Monika Michalak-Majewska
Alina Kowalczyk-Juśko 

 

 


 

Rada Programowa Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2018–2022

 

Krzysztof Szkucik (przewodniczący) – Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Barbara Futa – Wydział Agrobioinżynierii

Leszek Tymczyna – Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Krystyna Piotrowska-Weryszko – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Wojciech Tanaś – Wydział Inżynierii Produkcji

Monika Michalak-Majewska – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii