wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Kontakt

« wstecz

 

Kierownik
zastępca red. naczelnego

mgr Anna Wypychowska

tel. 81 445-67-11 

anna.wypychowska@up.lublin.pl

 

 

 

Sekretarz wydawnictwa

mgr Magdalena Marcewicz

tel. 81 445-66-60 

magdalena.marcewicz@up.lublin.pl

 

 

 

Redaktor naczelny Aktualności UP

mgr Monika Jaskowiak

tel. 81 445-68-05 

monika.jaskowiak@up.lublin.pl

 

 

 

Redaktor

mgr Ewelina Łukasiak

tel. 81 445-67-61 

ewelina.lukasiak@up.lublin.pl

 

 

 

Redaktor techniczny

Małgorzata Łucjan

tel. 81 445-66-60

 

 

 

Specjalista (sprzedaż i promocja)

mgr inż. Anna Demetraki-Paleolog  

tel. 81 445-68-05 

anna.demetraki-paleolog@up.lublin.pl

 

 

 

St. technik       

mgr Agnieszka Litwińczuk  

tel. 81 445-67-61 

agnieszka.litwinczuk@up.lublin.pl

 

 

 

Operator składu komputerowego

Małgorzata Grzesiak

tel. tel. 81 445 67 61, 

gosiagrzesiak@o2.pl

 

 

Komitet Redakcyjny

 

 

Redaktor naczelny/Przewodniczący

 

prof. dr hab. Krzysztof Szkucik 
Wydz. Medycyny Weterynaryjnej

tel. 81 445-69-00
krzysztof.szkucik@up.lublin.pl

 

Członkowie:

 

 

 

prof. dr hab. Romuald Doliński
Wydz. Agrobioinżynierii

tel. 81 445-69-20

 

 

prof. dr hab. Franciszek Kluza
Wydz. Inżynierii Produkcji

tel. 81 461-06-91
franciszek.kluza@up.lublin.pl

 

 

prof. dr hab. Irena Perucka
Wydz. Nauk o Żywności i Biotechnologii

tel. 81 445-65-50
irena.perucka@up.lublin.pl

 

 

dr hab. Bożena Denisow
Wydz. Ogrodnictwa i Archit. Krajobrazu

tel. 81 445-66-15
bozena.denisow@up.lublin.pl

 

 

prof. dr hab. Bogdan Szostak 
Wydz. Nauk Rolniczych w Zamościu

84 677-27-72
bogdan.szostak@up.lublin.pl

 

 

prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt

tel. 81 445-69-74
leszek.tymczyna@up.lublin.pl

 

 

mgr Anna Wypychowska
WUP, zastępca redaktora naczelnego

tel. 81 445-67-11
anna.wypychowska@up.lublin.pl

 

REDAKCJE

 

Rozpraw Naukowych UP

 

 

 

Przewodnicząca Rady Programowej

prof. dr hab. Anna Stachurska

tel. 81 445-60-72
anna.stachurska@up.lublin.pl

 

 

 

Agronomy Science

prof. dr hab. 
Barbara Kołodziej

tel. 81 445-66-79
agronomy.science@up.lublin.pl

 

 

 

Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy

dr hab. Mariusz Florek, prof. UP 

tel. 81 445-66-21
animal.science@up.lublin.pl

 

 

 

Annales Horticulturae

dr hab. Robert Gruszecki

tel. 81 524-71-14
annales.horticulturae@up.lublin.pl

 

 

 

Annales UMCS Sekcja DD 
Medicina Veterinaria

prof. dr hab. Krzysztof Kostro

tel. 81 445-62-01
kkostro@wp.pl

 

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities

 

 

 

Członek  Rady Programowej

prof. dr hab. Krzysztof Szkucik

tel. 81 445-69-00
krzysztof.szkucik@up.lublin.pl

 

 

 

Seria Agricultural Engineering

prof. dr hab. inż. Franciszek Kluza

tel. 81 461-06-91 
franciszek.kluza@up.lublin.pl

 

 

 

Seria Horticulture

dr hab. Andrzej Sałata

tel. 81 524-71-14
andrzej.sałata@up.lublin.pl

 

 

 

Acta Scientiarum Polonorum

 

 

 

Członek Rady Programowej

prof. dr hab. Krzysztof 
Szkucik

tel. 81 445-69-00
krzysztof.szkucik@up.lublin.pl

 

 

 

Seria Hortorum Cultus

prof. Renata Nurzyńska-Wierdak

tel. 81 534-71-15
renata.nurzynska@up.lublin.pl

 

 

Seria Technica Agraria

prof. dr hab. inż. Franciszek Kluza

tel. 81 461-06-91 
franciszek.kluza@up.lublin.pl

 

Aktualności UP

 

Redaktor naczelny Aktualności UP

mgr Monika Jaskowiak

tel. 81 445-68-05 
monika.jaskowiak@up.lublin.pl