wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Publikacje dydaktyczne i monografie

« wstecz

 

 

NOWOŚCI

 

 

Monitorowanie zagrożeń, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”

pod redakcją Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza, 2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-262-0, ss. 84, cena 23,-

Monitorowanie zagrożeń, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”
   

Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”

pod redakcją Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza, 2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-263-7, ss. 130, cena 29,-

 

 

Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”
   

Ochrona zdrowia człowieka w zoonozach zwierząt łownych

Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro, Krzysztof Szkucik, Zbigniew Bełkot, wyd. I, 2017, ISBN 978-83-7259-264-4, ss. 168, cena 39,-

Ochrona zdrowia człowieka w zoonozach zwierząt łownych
   

The Role of Agriculture in Territorial Identity and Competitiveness of Rural Areas

pod redakcją Anety Jarosz-Angowskiej, 2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-255-2, ss. 124, cena 27,-

The Role of Agriculture in Territorial Identity and Competitiveness of Rural Areas
   

Zmienność morfologiczna nasion wybranych gatunków flory segetalnej Polski

Paweł Gierasimiuk, Ewa Kwiecińska-Poppe, Mieczysław Bojarczyk, Sylwia Andruszczak, Edward Pałys, Marian Wesołowski, Krzysztof Różyło, Piotr Kraska, 2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-242-2, ss. 92, cena 47,-

   

Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych

Iwona Szot, Paweł Michalski, Paweł Szot, Paweł Krawiec, Tomasz Lipa, wyd. I, 2017, ISBN 978-83-7259-250-7, ss. 177, cena 34,-

Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych
   

Biogospodarka jako szansa rozwoju regionów peryferyjnych

Anna Nowak, Armand Kasztelan, Tomasz Kijek, Anna Kobiałka, Artur Krukowski, Anna Matras-Bolibok, 2016, wyd. I, ISBN 978-83-7259-237-8, ss. 130, cena 36,-

Biogospodarka jako szansa rozwoju regionów peryferyjnych
   

Vademecum chorób zakaźnych i pasożytniczych bydła

Krzysztof Kostro, Zdzisław Gliński, 2016, ISBN 978-83-7259-254-3, ss. 145, cena 30,-

Vademecum chorób zakaźnych i pasożytniczych bydła
   

Przewodnik do ćwiczeń z fizycznych podstaw naturalnych źródeł energii

Krzysztof Kornarzyński, 2016, ISBN 978-83-7259-248-4, ss. 220, cena 25,-

Przewodnik do ćwiczeń z fizycznych podstaw naturalnych źródeł energii
   

Świnie gołębskie – puławskie. 90 lat hodowli (1926–2016)

pod redakcją Marka Babicza, 2016, ISBN 978-83-7259-246-0, ss. 139, cena 29,-

Świnie gołębskie - puławskie
   

Gospodarowanie w ogrodnictwie. Ekonomika - Organizacja - Zarządzanie

pod redakcją Eugenii Czernyszewicz, 2016, ISBN 978-83-7259-245-3, ss. 228, cena 35,-

Gospodarowanie w ogrodnictwie

 

 

Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności

Zbigniew Burski, Jacek Wasilewski, 2016, ISBN 978-83-7259-242-2, ss. 198, cena 43,-
Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności
   
Wzrost i rozwój młodników sosnowych (Pinus sylvestris L.) 
na gruntach zdegradowanych przy Zakładach Azotowych 
„Puławy” S.A.

pod redakcją Tadeusza Węgorka i Elżbiety Jolanty Bielińskiej
wyd. I, 2015, ISBN 978-83-7259-241-5, ss. 160, cena 25,-

Wzrost i rozwój młodników sosnowych (Pinus sylvestris L.)
   
Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki
Katarzyna Domańska, Agnieszka Komor, Artur Krukowski, Anna Nowak 
wyd. I, 2015, ISBN 978-83-7259-237-8, ss. 150, cena 39,-
Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki
   
Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. III. Choroby zakaźne zwierząt futerkowych 
pod red. K. Kostro i Z. Glińskiego, 2015, ISBN 978-83-7259-230-9
ss. 478, cena 58,-
Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. III. Choroby zakaźne zwierząt futerkowych
   

Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności

Ewa Kisielewska, Monika Kordowska-Wiater, wyd. III zmienione i rozszerzone, 2015, ISBN 978-83-7259-234-7, ss. 206, cena 23,-

Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności
   

Statystyczne sterowanie procesem. Wykłady i ćwiczenia

Izabela Kuna-Broniowska, Urszula Bronowicka-Mielniczuk, wyd. I, 2015, ss. 254, cena 39,-

Statystyczne sterowanie procesem. Wykłady i ćwiczenia
   
Finanse i uproszczona księgowość w przedsiębiorstwach turystycznych
Anna K. Mazurek-Kusiak, wyd. I, 2014, ss. 148, cena 39,-
Zobacz więcej
   
Uprawa roli i roślin z elementami herbologii 
M. Błażewicz-Woźniak, T. Kęsik, M. Konopiński, wyd. I, 2014, ss. 303, cena 65,-
Zobacz więcej
   
Technika cieplna. Wybrane zagadnienia
pod redakcją Dariusza Dzikiego, wyd. I, 2014, ss. 109, cena 27,-
Technika cieplna
   
Hodowla i chów świń 
pod redakcją Marka Babicza, wyd. I, 2014, ss. 296, cena 75,-
Hodowla i chów świń
   
Zbiór zadań i pytań z genetyki 
pod red. Grażyny Jeżewskiej-Witkowskiej; autorzy: G. Jeżewska-Witkowska, M. Lorkiewicz, J. Tarkowski, M. Gryzińska, M. Piech, I. Rucińska-Rozempolska, B. Ślaska, wyd. I, 2014, ss. 168, cena 40,-
Zbiór zadań z genetyki
   

Gospodarowanie energią, surowcami i materiałami w logistyce produkcji zakładów piwowarskich

Zbigniew Burski, Jacek Wasilewski, 2014, ISBN 978-83-7259-229-3, ss. 89, cena 35,-

Gospodarowanie energią, surowcami i materiałami w logistyce produkcji zakładów piwowarskich
   

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. I. Choroby zakaźne bydła

redakcja naukowa Krzysztof Kostro i Zdzisław Gliński, 2013, ISBN 978-83-7259-216-3, ss. 333, cena 48,-
Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. I. Choroby zakaźne bydła
   

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. II. Choroby zakaźne owiec i kóz

redakcja naukowa Krzysztof Kostro i Zdzisław Gliński, 2014, ISBN 987-83-7259-223-1, ss. 208, cena 39,-

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. II. Choroby zakaźne owiec i kóz
   
Wirusologia. Przewodnik do ćwiczeń
Łukasz Adaszek, Jerzy Ziętek, Beata Dzięgiel, Stanisław Winiarczyk, wyd. I, 2013, ss. 70, cena 20,-
Wirusologia. Przewodnik do ćwiczeń
   
Agrobiotechnologia
pod redakcją Krzysztofa Kowalczyka, wyd. I, 2013, ss. 222, cena 69,-
Agrobiotechnologia
   
System zarządzania jakością w organizacji. Funkcjonowanie, doskonalenie, dokumentowanie 
Eugenia Czernyszewicz, wyd. I, 2013, ss. 177, cena 46,-
System zarządzania jakością w organizacji
   

 

 

WZNOWIENIA

 

 

 

Szkodniki roślin ogrodniczych. Zeszyt do ćwiczeń
pod redakcją Bożeny Łagowskiej; autorzy: M. Gantner, K. Golan, E. Górska-Drabik, K. Kmieć, I. Kot, B. Łagowska, J. Napiórkowska-Kowalik, wyd. II zmienione, 2016, ISBN 978-83-7259-244-6, cena 20,-

Szkodniki roślin ogrodniczych. Zeszyt do ćwiczeń
   
   
Mikrobiologia rolnicza. Przewodnik do ćwiczeń
S. Jezierska-Tys, M. Frąc, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2009, cena 22,- 
Mikrobiologia rolnicza
   
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
K. Gostkowska, A. Szwed, H. Iglik, wyd. VI, 2009, cena 7,-
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
   
Zarys osteologii zwierząt domowych
W. Lutnicki, wyd. XI, 2016, cena 40,-
Zarys osteologii zwierząt domowych
   

 

INNE

 

 

 

Aerobiologia
pod red. E. Weryszko-Chmielewskiej, wyd. I, 2007, cena 65,-

 

 Zobacz więcej

Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych 
pod red. B . Sawickiej, wyd. I, 2001, cena 53,-

 

 Zobacz więcej

Angielsko-polski, polsko-angielski słownik statystyki 
matematycznej i teorii eksperymentu
 
W. Oktaba, J. Mielniczuk, U. Bronowicka -Miel niczuk, wyd. I, 2004, cena 77,-

 

 Zobacz więcej

Białka ostrej fazy u zwierząt
pod red. K . Kostro i Z. Glińskiego, wyd. I, 2003, cena 80,-

 

 Zobacz więcej

Chemia ogólna i biochemia zwierząt. Przewodnik do ćwiczeń
M. Kankofer, J. Wierciński, wyd. I, 2008, cena 27,-

 

 Zobacz więcej

Chemia ogólna w zadaniach
M. Bojanowska, R. Czeczko, P. Muszyński, A. Skrzypek, wyd. I, 2007, cena 25,-

 

 Zobacz więcej

Chemia organiczna
J. Piotrowski, I. Jackowska, wyd.  II, 2011, ss. 320, cena 26,-

 

 Zobacz więcej

Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i analityczne
pod red. T. Filipka, wyd . I, 2006, cena 35,- 

 

 Zobacz więcej

Choroby kolkowe koni. Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie zachowawcze
E. Madej, T. Riha, K. Lutnicki, wyd. I, 2011, cena 19,-

 

 Zobacz więcej

Choroby zakaźne i parazytozy trzody chlewnej
K. Kostro, Z. F. Gliński, E.G. Grela, Z. Grądzki, A. Kopczewski 
wyd. I, 2008, cena 64,-

 

 Zobacz więcej

Choroby zakaźne zwierząt. Cz. I. Epizootiologia ogólna 
pod red. Z. Glińskiego, wyd. II, 2002, cena 22,-

 

 Zobacz więcej

Choroby zakaźne zwierząt. Cz. II. Grzybice 
pod red. Z. Glińskiego, wyd. I, 2000, cena 23,-

 

 Zobacz więcej

Choroby zakaźne zwierząt. Cz. III. Choroby trzody chlewnej 
z elementami zoonoz

Z. Gliński, K. Kostrowyd. I, 2004, cena 45,-

 

 Zobacz więcej

Ćwiczenia z fizjologii roślin dla studentów akademii rolniczych 
Z.K. Blamowski, E. Borowski, wyd. III uzupełnione, 2006, cena 10,-

 

 Zobacz więcej

Ćwiczenia z gleboznawstwa dla studentów wydziałów rolniczych 
Praca zbiorowa pod red. R. Turskiego, wyd. V, 2008, cena 15,-

 

 Zobacz więcej

Diagnostyka i zwalczanie inwazji pasożytów u zwierząt 
J. L. Gundłach, A. B. Sadzikowski, wyd. V, 2005, cena 26,-

 

 Zobacz więcej

Energetyka rolnictwa - wybrane zagadnienia 
K.A. Dreszer, I.J. Niedziółka, wyd. I, 2002, cena 35,-

 

 Zobacz więcej

Epidemiologia weterynaryjna 
Z. Gliński, K. Kostro, J. Furmaga, wyd. I, 2002, cena 32,-

 

 Zobacz więcej

Grafika inżynierska w ochronie środowiska, architekturze krajobrazu i planowaniu przestrzennym. Tom I
Sz. Chmielewski, T.J. Chmielewski, A. Mazur, wyd. I; 2009, cena 40,-

 

 Zobacz więcej

Higiena środowiska zwierząt hodowlanych 
L. Tymczyna, A. Chmielowiec-Korzeniowska, wyd. I, 2002, cena 40,-

 

 Zobacz więcej

Identyfikacja koni 
A. Stachurska, wyd. I, 2002, cena 45,-

 

 Zobacz więcej

Język angielski. Teksty dla studentów medycyny weterynaryjnej 
A. Matuszak-Król, J. Król, wyd. I, 2003, cena 27,-

 

 Zobacz więcej

Komputerowe systemy doradztwa w produkcji roślinnej i zwierzęcej
Z. Siarkowski, A. Marczuk, wyd. I, 2002, cena 31,-

 

 Zobacz więcej

Komputerowy zapis konstrukcji 2D i 3D w systemie AutoCad - nakład wyczerpany
Z. Krzysiak, wyd. I, 2010, cena 39,-

 

 Zobacz więcej

Kształtowanie jakości i standaryzacja surowców roślinnych
pod redakcją Aleksandry Badory, wyd. I, 2012, ss. 272, cena 68,-

 

 Zobacz więcej

Maszyny do formowania bel cylindrycznych
Janusz Nowak, wyd. I, 2013, ss. 155, cena 76,-    

 

 Maszyny do formowania bel cylindrycznych

Maszyny rolnicze - nakład wyczerpany
K. Dreszer i in., wyd. II, 2003

 

 Zobacz więcej

Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych
pod redakcją Zygmunta Litwińczuka, wyd. I, 2011, ss. 246, cena 45,-

 

 Zobacz więcej

Mikozy i mikotoksykozy zwierząt 
pod red. Z. Glińskiego, K. Kostro, M. Gajęckiego
wyd. I, 2011, ss. 296, cena 65,-

 

 Zobacz więcej

Motoryzacyjne zanieczyszczenia środowiska 
J. Merkisz, W. Piekarski, T. Słowik, 2006, cena 38,-

 

 Zobacz więcej

Mykologia przemysłowa
pod redakcją J. Kalbarczyka; autorzy: J. Kalbarczyk, K. Grzywnowicz, J. Szumigaj-Tarnowska, I. Kot, wyd. I, 2012, ss. 200, cena 55,-

 

 Mykologia przemysłowa

Nawożenie roślin ogrodniczych 
J. Nurzyński, wyd. II, 2008, cena: 20,-

 

 Zobacz więcej

Odmianoznawstwo jabłoni
Tomasz Lipa, Irena Szot, wyd. I, 2012, ss. 108 + 52 fot., cena 45,-

 

 Zobacz więcej

Ochrona środowiska przyrodniczego. Wybrane zagadnienia
E. J. Bielińska, B. Futa, wyd. I, 2008, cena 18,-

 

 Zobacz więcej

Ogólna uprawa roślin. Materiały pomocnicze do ćwiczeń
pod red. M. Wesołowskiego, wyd. I, 2007, cena 35,-

 

 Zobacz więcej

Paszoznawstwo
A. Lipiec, R.K. Pisarski, wyd. I, 2010, cena 39,-

 

 Zobacz więcej

Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt
Bogdan Szostak, wyd. III, poprawione, 2007, cena 21,- 

 

 Zobacz więcej

Podstawy i skutki chemizacji agroekosystemów - nakład wyczerpany
pod red. T. Filipka, wyd. II, 2003

 

 Zobacz więcej

Podstawy produkcji roślinnej 
M. Wesołowski, A. Woźniak, wyd. I, 2006, cena 11,-

 

 Zobacz więcej

Poradnik dla dyplomantów z przeglądem metod statystycznych - nakład wyczerpany
B. Achremowicz, M. Wesołowska-Janczarek, wyd. I, 2000

 

 Zobacz więcej

Przewodnik do ćwiczeń z chemii - nakład wyczerpany. Planowane kolejne wydanie
M. Mikos-Bielak, J. Piotrowski, Z. Warda, wyd. IV, poprawione i uzupełnione, 2008

 

 Zobacz więcej

Przewodnik do ćwiczeń z chemii organicznej 
pod red. J. Stachowicz, wyd. III, popr. i uzup., 2010, cena 20,-

 

 Zobacz więcej

Przewodnik do ćwiczeń z chemii żywności 
pod red. B. Baraniak, wyd. II, 2006, cena 25,-

 

 Zobacz więcej

Przewodnik do ćwiczeń z fizyki
Stanisław Pietruszewski, Tomasz Kurzyp, Krzysztof Kornarzyński, Wyd. I; 2010, Cena 30,-

 

 Zobacz więcej

Przewodnik do ćwiczeń z inżynierii genetycznej 
K. Kowalczyk, wyd. I, 2006, cena 14,-

 

 Zobacz więcej

Przewodnik do ćwiczeń z nawożenia roślin ogrodniczych 
Z. M. Michałojć, J. Nurzyński, wyd. I, 2006, cena 15,-

 

Zobacz więcej 

Rośliny energetyczne 
pod red. B. Kościka, wyd. II, 2003, cena 28,-

 

 Zobacz więcej

Schorzenia przemiany węglowodanowo-tłuszczowej u przeżuwaczy
J. Filar, wyd. III, 2004, cena 16,-

 

 Zobacz więcej

Sorbenty
A. Badora, wyd. I, 2011, cena 38,-

 

 Zobacz więcej

Statystyka matematyczna. Wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunków technicznych uczelni rolniczych 
Z . Hanusz, J. Tarasińska, wyd. I, 2006, cena 23,-

 

 Zobacz więcej

Szkodniki roślin ogrodniczych. Zeszyt do ćwiczeń
pod redakcją Bożeny Łagowskiej; autorzy: M. Gantner, K. Golan, E. Górska-Drabik, K. Kmieć, I. Kot, B. Łagowska, J. Napiórkowska-Kowalik, wyd. II zmienione, 2016, ISBN 978-83-7259-244-6, cena 20,-

 

 

Szlakiem drewnianych cerkwi i kościołów Podkarpacia i Lubelszczyzny
Janusz Laskowski, wyd. I, 2010, cena 60,-

 

 Zobacz więcej

Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby). Uprawa i wykorzystanie
H. Borkowska, B. Styk, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2006, cena 10,-

 

 Zobacz więcej

Teksty rosyjskie i ćwiczenia dla studentów kierunku ochrona środowiska 
W. Roszczenko, M. Wójcik, wyd. III, 2004, cena 13,-

 

 Zobacz więcej

Tłokowe silniki spalinowe - nakład wyczerpany
J. Wasilewski, E. Krasowski, wyd. I, 2007, cena 35,-

 

 Zobacz więcej

Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w ogrodnictwie 
Eugenia Czernyszewicz, wyd. I, 2011, cena 35,-

 

 Zobacz więcej

Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
Mariola Andrejko, Ewa Czarniecka-Skubina, Dariusz Andrejko, Franciszek Kluza, Kazimierz Zawiślak, Andrzej Głuszak, Mariusz Pacek, wyd. I, 2012, ss. 131, cena 87,-

 

 Zobacz więcej

Zanieczyszczenia żywności
D. Andrejko, M. Andrejko, wyd. I, 2009, cena 38,-

 

 Zobacz więcej

Zarys gleboznawstwa - nakład wyczerpany
R. Turski, A. Słowińska-Jurkiewicz, J . Hetman, wyd. IV, 1999

 

 Zobacz więcej

Zbiór zadań z matematyki dla studentów uczelni rolniczych
E. Osypiuk, I. Pisarek, wyd. II; 2007, cena 27,-

 

 Zobacz więcej