[ MENU DODATKOWE ]


Nowoczesna Uczelnia jako system e-usług dla społeczeństwa informacyjnego województwa lubelskiego

« wstecz

Głównym celem projektu "Nowoczesna Uczelnia jako system e – usług dla społeczeństwa informacyjnego województwa lubelskiego”  jest wdrożenie platformy cyfrowej zaawansowanych usług zarządzania edukacją.

Projekt jest w 85% współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2010 roku, a jego zakończenie planowane jest na dzień 31 grudnia 2012 roku.

W ramach projektu zostanie utworzony i wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią wspomagający obsługę administracyjną i proces dydaktyczny Uczelni oraz ułatwiający komunikację pracowników administracyjnych i kadry dydaktycznej ze studentami.

System obejmie swym zasięgiem 12 modułów:

1. Moduł Dziekanat,

2. Moduł Planowanie Zajęć,

3. Moduł Pensum,

4. Moduł Kwestura,

5. Moduł Rekrutacja,

6. Moduł Portal Rekrutacyjny,

7. Moduł Akademiki,

8. Moduł Kiosk Informacyjny,

9. Moduł Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,

10. Moduł Bank Informacji,

11. Moduł Wirtualny Inkubator Przedsiębiorczości,

12. Moduł Backup. 

Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt informatyczny (serwery, komputery, kioski informacyjne) oraz przeprowadzona modernizacja i rozbudowa wewnętrznej infrastruktury sieciowej (kompleksowo zmodernizowana i wyposażona serwerownia, zakupione Access Pointy- urządzenia pozwalające na bezprzewodowy dostęp do internetu).

Całkowita wartość projektu: 5 482 216,01 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich: 4 659 883,60 PLN

Strona internetowa informująca o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego http://www.rpo.lubelskie.pl/

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Oznakowanie komputerów otrzymanych z projektu

autor: fundusze.unijne
« wstecz

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Nowoczesna Uczelnia jako system e-usług dla społeczeństwa informacyjnego województwa lubelskiego” przypominam, o konieczności oznakowania wymaganym zestawem znaków graficznych tj. logo Narodowej Strategii Spójności, Herb Województwa Lubelskiego oraz logo Unii Europejskiej sprzętu komputerowego zakupionego w ramach w/w projektu i przekazanego Państwu do Jednostek.

Oznakowanie zakupionego w projekcie sprzętu jest koniczne przez cały okres trwałości projektu, tj. do 31.12.2017 r.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku uszkodzenia / zagubienia naklejki oznaczającej, wzór naklejek gotowy do wydruku znajdziecie Państwo na stronie internetowej Funduszy Strukturalnych w zakładce: projekty zrealizowane / Nowoczesna Uczelnia jako system e-usług dla społeczeństwa informacyjnego województwa lubelskiego (miejsce: do pobrania).