[ MENU DODATKOWE ]


Uniwersytet Przyrodniczy. Biblioteka Główna - Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej w Lub

« wstecz

W wyniku realizacji projektu wybudowany zostanie budynek Biblioteki Głównej – Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przy ul. Akademickiej 15 o powierzchni całkowitej – 5184,5 m2 i powierzchni użytkowej 4269,1 m2. Projekt przewiduje także zagospodarowanie przyległego terenu oraz wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej.

 

Wprowadzone zostaną 4 rozwiązania ułatwiające dostęp do infrastruktury uczelnianej osobom niepełnosprawnym (pochylnie, miejsca parkingowe, sanitariaty oraz winda).

Przyziemie i część parteru przeznaczone zostały na magazyny księgozbiorów, pomieszczenie strefy wejściowej i wypożyczalnię. Na wyższych kondygnacjach rozmieszczono pomieszczenia czytelni oraz pomieszczenia dydaktyczne. Projektuje się uruchomienie biblioteki cyfrowej. Udział zasobów elektronicznych udostępnianych przez bibliotekę będzie wzrastał i wiąże się to z zaprojektowaniem znacznej ilości stanowisk komputerowych i odpowiednich instalacji sieciowych. W Bibliotece do ochrony zbiorów bibliotecznych zaprojektowano bramki kontrolne.

Sale dydaktyczne zlokalizowane na 4 piętrze nowego budynku będą wykorzystywane na potrzeby studentów wszystkich kierunków studiów z wydziałów: Agrobioinżynierii, Biologii i Hodowli Zwierząt, Ogrodniczego, Inżynierii Produkcji oraz Nauk o Żywności i Biotechnologii.

Przewiduje się elementy małej architektury w postaci ławek i stojaków na rowery. Na nieutwardzonych i niezabudowanych częściach terenu przewiduje się urządzenie trawników.

Całkowita wartość projektu wynosi 19 994 500,00 PLN z czego 75% wydatków kwalifikowanych (14 995 875,00 PLN) jest finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Strona internetowa informująca o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego http://www.rpo.lubelskie.pl/

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013