[ MENU DODATKOWE ]


Wyposażenie Centralnego Laboratorium Agroekologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

« wstecz

 

„WYPOSAŻENIE CENTRALNEGO LABORATORIUM AGROEKOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE”

 

W dniu 28 kwietnia 2008 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości preumowę dotyczącą projektu pt. "Wyposażenie Centralnego Laboratorium Agroekologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie", zgłoszonego do działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.

W dniu 13 marca 2009 r. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Prof. dr hab. Marian Wesołowski podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu.

Celem projektu jest stworzenie i udostępnianie przedsiębiorcom oraz instytucjom naukowo–badawczym profesjonalnej infrastruktury do prowadzenia certyfikowanych prac badawczych
i pomiarowych. Usługi świadczone przez Centralne Laboratorium Agroekologiczne (CLA) przyczynią się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ułatwią wdrażanie innowacji produktowych
i procesowych.

Wnioskowany projekt zlokalizowany będzie w Lublinie (dzielnica Felin), w budynku Parku Naukowo–Technologicznego Województwa Lubelskiego S.A. Ulokowanie CLA w Parku umożliwi nawiązanie bliskiej współpracy pomiędzy nauką, a podmiotami gospodarczymi. Wszystkie jednostki naukowo–badawcze z województwa lubelskiego oraz kraju będą mogły skorzystać z zakupionej w ramach wnioskowanego projektu aparatury. Utworzenie międzyregionalnego laboratorium zacieśni współpracę jednostek naukowo–badawczych z obszaru Polski Wschodniej.

Usługi świadczone przez CLA przyczynią się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ułatwią wdrażanie innowacji produktowych i procesowych. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celu głównego priorytetu I „Nowoczesna Gospodarka” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, jakim jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Wschodniej.

Projekt pozwoli na eliminację barier rozwojowych Lubelszczyzny określonych w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Doinwestowanie CLA – jednostki, której oferta ukierunkowana jest na świadczenie profesjonalnych usług badawczych dla sfery biznesu, będzie magnesem dla przyciągania nowych inwestycji, w szczególności innowacyjnych.

Wskaźniki projektu:


1.    Zakup profesjonalnych systemów analitycznych i wyposażenia towarzyszącego.
2.    Wyposażenie Laboratorium w zintegrowany system mebli laboratoryjnych.
3.    Uruchomienie zwalidowanych procedur analitycznych.
4.    Uzyskanie certyfikatów i akredytacji.
 

Okres realizacji: 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2011.
Wartość projektu: 5 mln euro.
Koordynatorem Merytorycznym projektu jest dr Radosław Kowalski – kierownik CLA.

 

logotypy