[ MENU DODATKOWE ]


BUDOWA I WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ I PŁYWALNI W AKADEMII ROLNICZEJ W LUBLINIE

« wstecz

 

W dniu 17 października 2005 roku Uniwersytet Przyrodniczy podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Budowa i wyposażenie hali sportowej i pływalni w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie” ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, poddziałanie 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna.

Cele projektu:
Celem projektu: „Budowa i wyposażenie hali sportowej i pływalni w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie” jest podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie liczby kształconych studentów poprzez budowę i wyposażenie hali sportowej i pływalni w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w ramach ośrodka sportowego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zrealizowanie niniejszego projektu wpłynie zasadniczo na poprawę wyposażenia w infrastrukturę dydaktyczno-sportową Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W konsekwencji umożliwi to absolwentom skuteczne działanie na regionalnym rynku pracy oraz zwiększenie ich udziału w procesach tworzenia dochodu w gospodarce regionu.

Cele szczegółowe projektu:

  • wykorzystanie aktywności środowisk naukowych i ich potencjału intelektualnego dla rozwoju gospodarczego i społecznego województwa;
  • przygotowanie lepiej wykwalifikowanych absolwentów;
  • polepszenie warunków studiowania dla wszystkich studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
  • pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez efekty mnożnikowe realizowanej inwestycji (efekt dodatkowego zatrudnienia oraz wzrostu dochodu firm realizujących inwestycję);
  • stworzenie warunków do uprawiania przez studentów różnorodnych dyscyplin sportu, w szczególności gier zespołowych i pływania;
  • stworzenie możliwości czynnego wypoczynku dla studentów, pracowników UP oraz społeczności miasta Lublina w szczególności poprzez korzystanie z pływalni, co ma bezpośredni wpływ na jej stan zdrowia.
  •  

Planowany okres realizacji projektu: od 31.12.2005 r. do 05.06.2008 r.
 

Parametry techniczne inwestycji:


Powierzchnia działki w granicach opracowania     11 444,9 m2
       
Powierzchnia dróg i parkingów                            2 975,0 m2
w tym miejsca parkingowe:                                 1302,0 m2
       
Powierzchnia chodników:                                      872,0 m2
       
Powierzchnia zieleni w granicach opracowania       3 905,5 m2
       
Powierzchnia zabudowy budynku Bryły Głównej     2 088,3 m2
       
Powierzchnia razem:                                         6 870,0 m2
 

Galeria zdjęc z przebiegu budowy