[ MENU DODATKOWE ]


Prace naukowe doktorantów UP szansą dla lubelskiego rynku innowacji

« wstecz

                    

 

W dniu 19 grudnia 2005 roku pomiędzy Akademią Rolniczą w Lublinie a Samorządem Województwa Lubelskiego podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr: Z/2.06/II/2.6/24/05 Prace naukowe doktorantów UP szansą dla lubelskiego rynku innowacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i budżetu państwa, w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

Celem projektu jest kreowanie potencjału naukowego w dziedzinach strategicznych dla rozwoju regionu lubelskiego, poprzez finansowe wsparcie uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w wykonywaniu prac badawczych o tematyce zgodnej z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego, a dotyczącej nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa rolnego, ochrony środowiska, biotechnologii.

 

Oznaczenie metodą kinetyczną enzymów układu antyoksydacyjnego przez beneficjenta projektu

 

Realizacja projektu umożliwi ponadto wzmocnienie współpracy oraz transfer wiedzy pomiędzy sferą nauki (doktoranci) a gospodarką (przedsiębiorcy zainteresowani wynikami badań doktorantów). Z pomocy polegającej na refundacji kosztów poniesionych na prowadzenie pracy naukowo-badawczej skorzysta 10 Beneficjentów Ostatecznych - uczestników II, III i IV roku studiów doktoranckich.

Wyniki prac doktorantów stanowić będą podstawę do opracowania publikacji i prac naukowych, a także zostaną przekazane zainteresowanym przedsiębiorcom w celu dynamizacji ich rozwoju - zwiększenia efektywności i opłacalności produkcji rolno-spożywczej, hodowli, uprawy i eliminacji czynników obciążających środowisko naturalne.

 

Uczestnicy studiów doktoranckich biorący udział w projekcie
„Prace naukowe doktorantów UP szansą dla lubelskiego rynku innowacji”

Banach Barbara

Analiza  zmian  składu florystycznego i ich uwarunkowań w antropogenicznych siedliskach zlokalizowanych w granicach  obszaru chronionego, niezbędnej przy tworzeniu planów czynnej ochrony i zarządzaniu terenem parku narodowego i jego otuliny

 

Ćwikła Monika

Możliwości rozpowszechnienia uprawy żeń-szenia w regionie Lubelszczyzny oraz zastosowania produktów z tej rośliny w przemyśle farmaceutycznym

 

Dmoch Małgorzata

Opracowanie komponentów mieszanki ziołowej obniżającej ciśnienie tętnicze oraz wzmacniającej mięśniówkę tętnic indyków

 

Kania Konrad

Wykorzystanie pola magnetycznego do stymulacji procesu kiełkowania i żywotności nasion wybranych roślin strączkowych

 

Kozłowska Katarzyna

Zastosowanie zeolitów do poprawy właściwości chemicznych osadów ściekowych - immobiłizacji metali ciężkich w celu wykorzystania ich w rolnictwie i eliminacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne

 

Kowalski Grzegorz 

Możliwości wykorzystania osadów pościekowych i wapna poflotacyjnego w rekultywacji gruntów usytuowanych na terenach byłej kopalni siarki

 

Ognik Katarzyna

Wpływ pochodnej1,2,4-triazyny i roślinnego preparatu z aloesu na układ odpornościowy oraz układ antyoksydacyjny indyczek

 

Radko Lidia

Ocena działania wyciągu z ostropestu plamistego jako produktu zwiększającego bezpieczeństwo stosowania antybiotyków jonoforowych w żywieniu drobiu

 

Sujka Monika

Możliwości optymalizacji warunków hydrolizy enzymatycznej i jej wpływu na zmiany porowatości skrobi natywnych szeroko stosowanych w przemyśle spożywczym

 

Zadura Anna

Wpływ suplementacji miedzi i kwasu mlekowego na wyniki produkcyjne i zdrowotność indyków przyczyniającej się do zmniejszenia nakładów finansowych w przemysłowym chowie indyków