[ MENU DODATKOWE ]


Transfer wiedzy jako szansa rozwoju rolnictwa, małych i średnich przedsiębiorstw

« wstecz

 

W listopadzie 2004 roku Uniwersytet Przyrodniczy pozyskała dofinansowanie z EFS (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Priorytetu II ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego), Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy na realizację projektu ”Transfer wiedzy jako szansa rozwoju rolnictwa, małych i średnich przedsiębiorstw”.

 

 

Ostatecznymi beneficjentami projektu jest 12 uczestników III roku studiów doktoranckich, którzy prowadzą następujące badania, innowacyjne dla sektora rolniczego:

 

 • Badanie procesów eliminacji zanieczyszczeń gazowych powietrza na złożach biofiltracyjnych w wylęgarni piskląt (biofiltry jako tania i prosta metoda eliminacji zanieczyszczeń gazowych powietrza na fermach drobiarskich);
 • Badania wpływu wybranych dodatków roślinnych na jakość wyrobów mięsnych (zastępowanie surowca tłuszczowego dodatkiem z nieobłuszczonych nasion owsa i gryki podnoszącym jakość wyrobów mięsnych);
 • Wpływ dodatku lizyny, kwasu mlekowego oraz fitazy na wykorzystanie miedzi w żywieniu indyków (zwiększenie przyswajalności miedzi oraz optymalizacja dawkowania preparatów miedziowych stymulujących wzrost i przyrost indyków);
 • Wpływ obróbki pozbiorowej na jakość rzepaku jako surowca dla przemysłu tłuszczowego i biopaliwowego;
 • Diagnostyka techniczna pojazdów rolniczych w aspekcie ekologii i ekonomii eksploatacji tych pojazdów (badana jest możliwość zastosowania diagnostyki pokładowej w pojazdach rolniczych);
 • Markery stanu oksydacyjnego u zwierząt futerkowych mięsożernych jako wskaźniki zdrowia, produkcyjności i dobrostanu (wpływ żywienia, warunków środowiskowych na stan zdrowia i produkcyjność zwierząt futerkowych oraz wskazanie czynników ograniczających ujemne skutki stresu);
 • Termiczne modyfikowanie wybranych cech fizycznych nasion strączkowych (zastosowanie nasion grochu i ciecierzycy w formie przekąski o istotnych walorach odżywczych i prozdrowotnych m.in. poprzez obniżanie ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych dolnego odcinka układu pokarmowego);
 • Ocena wartości żywieniowej i technologicznej ziarna wybranych odmian jęczmienia jarego (ocena odmian jęczmienia jarego w aspekcie wykorzystania właściwości prozdrowotnych i dietetycznych);
 • Otrzymywanie i właściwości analogów serów topionych z dodatkiem preparatów otrzymywanych z serwatki (optymalizacja procesu otrzymywania analogów serów topionych i możliwości wykorzystania serwatki, która jest produktem ubocznym w mleczarniach);
 • Wpływ sposobu zakładania plantacji oraz nawadniania i fertygacji na wzrost, plonowanie i jakość ziela karczocha zwyczajnego (uprawa karczocha zwyczajnego o właściwościach leczniczych i odżywczych stwarza szanse na innowacyjność i podniesienie opłacalności w polskich gospodarstwach rolnych);
 • Analiza porównawcza rynku materiału wyjściowego ozdobnych roślin cebulowych w Polsce i Holandii (próba wskazania przemian na polskim rynku materiału wyjściowego ozdobnych roślin cebulowych - badania ankietowe);
 • Wpływ wybranych ziół na efekty odchowu kurcząt brojlerów (zastosowanie ziół jako substytutów antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu kurcząt brojlerów).

Projekt jest realizowany w okresie od 1 XI 2004 r. do 30 IV 2006 r. Celem projektu jest stworzenie korzystniejszych warunków finansowych uczestnikom studiów doktoranckich, którzy prowadzą badania w dziedzinach strategicznych dla rozwoju regionu, a przede wszystkim zobligowanie doktorantów do poszukiwania współpracy z przedsiębiorcami i zastosowania w praktyce wyników swoich badań (transfer wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorstwami). Współpraca prowadzona jest z gospodarstwami rodzinnymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a więc z sektorem, który ze względów finansowych nie jest w stanie z własnych środków prowadzić badań naukowych. Otrzymywane przez 18 miesięcy dofinansowanie (przekazywane w formie refundacji poniesionych kosztów), przeznaczone jest na kontynuację prowadzonych, bądź rozpoczęcie dodatkowych badań związanych z realizacją prac doktorskich.

 


Uczestnicy studiów doktoranckich biorący udział w projekcie
"Transfer wiedzy jako szansa rozwoju rolnictwa, małych i średnich przedsiębiorstw"