banner
Menu

Dokumenty

no name

« wstecz

 Ci z Państwa, którzy zostali zakwalifikowani do odbycia stażu w ramach Projektu powinni przede wszystkim zapoznać się z:Regulaminem rekrutacji i organizacji stażu zawodowego i trójstronną Umową o organizację stażu.

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM STAŻU student powinien wypełnić i złożyć w Biurze Projektu następujące dokumenty (stanowiące załączniki do Regulaminu):

 

1. Formularz danych do SL (1 egzemplarz) (PDF)   (WORD)
 

2. Oświadczenie uczestnika projektu (1 egzemplarz) (PDF)   (WORD)

 

3. Oświadczenie studenta (2 egzemplarze) (PDF)   (WORD)
 

4. Oświadczenie do celów podatkowych (1 egzemplarz) (PDF)   (WORD)

 

5. Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych (1 egzemplarz) (PDF)   (WORD)

 

6.   Oświadczenie Załącznik 12 (1 egzemplarz) (PDF)   (WORD)