Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW  http://www.up.lublin.pl


Artykuł BIP

TEST - Internetowa rejestracja kandydatów ponownie została uruchomiona 12 lipca 2011 r. i potrwa do 16 września 2011 r. na następujące kierunki, formy i stopnie studiów: studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia wszystkie kierunki (drugi nabór), studia niestacjonarne (wieczorowe) kierunki: biotechnologia, weterynaria (pierwszy nabór) trwa do 31 sierpnia 2011 r. , studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia kierunki: rolnictwo, biologia oraz studia niestacjonarne drugiego stopnia kierunek rolnictwo (drugi nabór) - Wydział Nauk Rolniczych (Zamość), studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek biologia specjalność biologia stosowana, specjalność nauczycielska nauczanie biologii i chemii (drugi nabór) - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt (Lublin). studia stacjonarne pierwszego stopnia, kierunek zootechnika, specjalność hodowla koni i jeździectwo (drugi nabór). Kandydaci z pierwszego naboru, którzy posiadają status rezerwowy i są zainteresowani studiami powinni sprawdzać informacje na indywidualnym koncie w IRK na temat zmiany statusu.

MENU

Informacje

Władze:

Struktura

Akty prawne:

Finanse:

Obsługia biuletynu: