foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Skład Komisji Wydziałowych na kadencje 2012 - 2016

« wstecz

 

 
Wydziałowa Komisja Wyborcza na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii na kadencję 2016 -2020
Przewodniczący: dr hab. Anna Krzepiło prof. nadzw.
Zastępca przewodniczącego: dr hab. Urszula Pankiewicz
Sekretarz: dr inż. Urszula Głaszcz
Członkowie: dr hab. Tadeusz Paszko
dr Aneta Sławińska
dr Piotr Jarocki
mgr Magdalena Michalak
Paweł Markiewicz
 
Wydziałowa Komisja do spraw Jakości Kształcenia na lata 2016-2020:
Przewodniczący: Dr hab. Magdalena Polak-Berecka
Skład Komisji: Dr hab. Urszula Pankiewicz
Dr hab. Anna Krzepiłko prof. nadzw.
Dr Monika Bojanowska
Dr Monika Karaś
Dr Piotr Zarzycki
Dr Agnieszka Latoch
Dr inż. Katarzyna Skrzypczak
mgr inż. Klaudia Gustaw
inż. Justyna Bochniak
 
Wydziałowa Komisja do spraw Kadr Naukowych i Oceny Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii na lata 2016-2020:
Przewodniczący: Dr hab. Joanna Stadnik
Skład Komisji: Dr hab. Paweł Glibowski
Dr hab. Tadeusz Paszko
Dr Ewa Jabłońska-Ryś
Dr Anna Jakubczyk
Dr Monika Sujka
Dr Emilia Sykut-Domańska
 
Wydziałowa Komisja do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą na lata 2012-2016:
Przewodniczący: Dr hab. Adam Waśko
Skład Komisji: Prof. dr hab. Barbara Baraniak
Prof. dr hab. Jerzy Jamroz
Prof. dr hab. Stanisław Mleko
Dr hab. Daniel Kamiński
Dr hab. Dominik Szwajgier
Dr Wojciech Radzki
 
Wydziałowa Komisja do spraw Promocji na lata 2012-2016:
Przewodniczący: Dr hab. Dariusz Kowalczyk
Skład Komisji: Dr hab. Małgorzata Karwowska
Dr Monika Sachadyn-Król
Dr inż. Katarzyna Skrzypczak
Dr Jadwiga Stachowicz
Dr Aneta Sławińska
Dr Marzena Włodarczyk-Stasiak
Dr Anna Wirkijowska
 
Stała Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w kadencji 2016-2020:
Dziekan prof. dr hab. Izabella Jackowska - przewodniczący
prof. dr hab. Zdzisław Targoński

prof. dr hab. Barbara Baraniak