[ MENU DODATKOWE ]


Obrony prac

08.12.2016ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Agnieszki Sawickiej pt.: „Biologia wzrostu i rozwoju oraz plonowanie i skład chemiczny ostropestu plamistego (Silybum marianum L. Gaertn.) w zależności od terminu siewu oraz frakcji użytego materiału rozmnożeniowego”

 

22.11.2016biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Natalii Koperskiej - tytuł rozprawy doktorskiej: „Zawartość makro- i mikroelementów w mleku produkowanym w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych z intensywnym (PMR) i tradycyjnym systemem żywienia krów”.

 

22.11.2016ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Krystyny Rysiak pt.: „Ocena przydatności dwudziestu taksonów bylin rosnących w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie do nasadzeń jako rośliny okrywowe”

 

22.11.2016ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Marii Kosior pt.: „Cechy jakościowe plonu selera listkowego (Apium graveolens L. var. secalinum Alef.) w aspekcie przydatności do mrożenia i suszenia”

 

15.11.2016ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Mateusza Gortata pt.: „Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość biologiczną karda (Cynara cardunculus L.) do bezpośredniego spożycia”

 

08.11.2016biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Aliny Bracik Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ zarażenia Eimeria sp. na wzrost oraz wartość rzeźną jagniąt”.

 

08.11.2016weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Marty Demkowskiej-Kutrzepy na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: „ Wpływ wybranych środków przeciwpasożytniczych i dezynfekcyjnych na rozwój jaj i przeżywalność larw tęgoryjców występujących u psów”

 

25.10.2016weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Beaty Dzięgiel na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: „Epidemiologia anaplazmozy granulocytarnej u zwierząt”

 

25.10.2016weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Michała Bartnickiego na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania nad markerami przebiegu babeszjozy u psów”

 

30.09.2016wiprowip

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Ireny Kołtun na temat „Efektywność mechanizacji w gospodarstwach rodzinnych o zrównoważonej produkcji rolniczej”