[ MENU DODATKOWE ]


Obrony prac

16.06.2015foodscience

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Okoń na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia tytuł rozprawy doktorskiej: „Badanie zmian proteolitycznych w probiotycznych wyrobach mięsnych podczas przechowywania oraz trawienia in vitro pepsyną i pankreatyną”.

 

15.06.2015agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Barbasia na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Skuteczność metod pielęgnowania ziemniaka i ich wpływ na plon i jakość bulw”

 

10.06.2015wnr

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Haik na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena cech plonotwórczych i jakościowych mieszańców Aegilops variabilis Eig. i Aegilops kotschyi Boiss. z Triticum aestivum L.”

 

10.06.2015wnr

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Zych-Wężyk na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ jodku potasu na biologiczną jakość siewek wybranych gatunków roślin”

 

 

03.06.2015agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Romualda Domańskiego na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Ekonomiczno-środowiskowe uwarunkowania działalności agroturystycznej wybranych gospodarstw w rejonie Puszczy Białowieskiej”

 

02.06.2015weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Artura Chełmińskiego na st. doktora nauk wet. , tytuł rozprawy:  "Efekty leczenie plazmocytarnego zapalenia jamy ustnej u kotów ze szczególnym uwględnieniem terapii stomatologicznej"

 

29.05.2015wnr

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Lipiec-Świst na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ warunków meteorologicznych na długość okresów międzyfazowych pszenicy ozimej w warunkach Padołu Zamojskiego”

 

14.05.2015wnr

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Sapuła na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Właściwości chemiczne środowiska glebowego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności enzymatycznej pod wybranymi roślinami wieloletnimi”

28.04.2015biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej lek. wet. Roberta Polskiego Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ wybranych czynników na kondycję krów mlecznych i jej znaczenie dla użytkowości ”.

20.04.2015weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Aleksandry Krawczyk na stopień doktora nauk weterynaryjnych. Tytuł rozprawy: „Immunohistochemiczna ocena astrocytów hipokampa i jądra łukowatego oraz gleju satelitarnego zwojów rdzeniowych szczurów po podaniu glutaminianu sodu "