[ MENU DODATKOWE ]


OGŁOSZENIA

07.02.2017

                                         

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ogłasza przetarg na wynajem powierzchni
 

 pod automaty do sprzedaży kanapek:

 

1.  na parterze przy szatni w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii  przy ul.     Skromnej 8 -  2 m

2.  na paterze w holu Domu Studenckiego  „Brodway” przy ul. Dobrzańskiego 35. - 2 m

 

Minimalna wysokość miesięcznego czynszu netto  wynosi 150,00 zł  (słownie : sto pięćdziesiąt złotych) od jednego punktu sprzedaży.

 

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
 

Kopertę z ofertą z napisem „PRZETARG” z podanym terminem przetargu oraz kopertą wewnętrzną podającą rodzaj przetargu należy składać w sekretariacie Uczelni  pok. 261 I p. lub pocztą na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13  20-950 Lublin w terminie do dnia 01 marca 2017 r. do godz. 12 00.

 

Otwarcie ofert  i dokonanie wyboru Oferenta nastąpi  dnia. 01 marca o godz. 12 30  w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pok. 176 ul. Akademicka 13 ( parter).

 

 Po  wyborze najkorzystniejszej oferty i dostarczeniu przez Oferenta niezbędnych dokumentów Uczelnia sporządzi umowę najmu której podpisanie nastąpi niezwłocznie.

 

Uniwersytet Przyrodniczy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie procedury przetargowej bez podania przyczyn.

 


« wstecz