Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-65-00
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik: dr hab. Jadwiga Żebrowska, adiunkt
tel. 81-445-60-29

Adiunkci

  • dr Jacek Gawroński, adiunkt, tel. 81 445 69 38
  • dr Elżbieta Kaczmarska, adiunkt, tel. 81-445-68-42
  • dr hab. Roman Prażak, adiunkt, tel. 81-445-60-81

Asystenci

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Wojciech Marecki, starszy technik, tel. 81-445-67-76
  • mgr inż. Bożena Szafrańska, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. /81/445-67-76

Profesorowie emerytowani

  • prof.dr hab. Jerzy Hortyński, profesor emerytowany, tel. 81-445-69-38


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie