Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Katedra Uprawy i Żywienia Roślin

20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 58
Kierownik: prof.dr hab. Zenia Michałojć, profesor nadzwyczajny
tel. 81-52-47-126
e-mail: zenia.michalojc@up.lublin.pl

Profesorowie nadzwyczajni

Adiunkci

Asystenci

  • dr Karolina Pitura, asystent, tel. /81/524-71-21

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Joanna Konopińska, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-52-47-127
  • mgr inż. Roman Mitura, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-52-47-127
  • mgr inż. Monika Szewczyk, starszy technik, tel. 81-461-00-61, w. 245

Profesorowie emerytowani

  • prof.dr hab. Tadeusz Kęsik, emerytowany profesor zwyczajny, tel. 81-52-47-124
    e-mail: kesiktadeusz@gmail.com
  • prof. dr hab. Józef Nurzyński, emerytowany profesor zwyczajny