Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-65-00
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych

20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 58
Kierownik: prof.dr hab. Jan Dyduch, profesor zwyczajny
tel. 81-524-71-44

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Helena Łabuda, profesor zwyczajny, tel. 81-524-71-13
 • prof.dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak, profesor zwyczajny, tel. 81-524-71-15
 • prof.dr hab. Maria Tendaj, em.profesor zwyczajny, tel. 81-524-71-12

Profesorowie nadzwyczajni

 • prof.dr hab. Halina Buczkowska, profesor nadzwyczajny, tel. 81-524-71-16

Adiunkci

 • dr hab. Robert Gruszecki, adiunkt, tel. 081-524-71-12
 • dr Agnieszka Najda, adiunkt/Kierownik Laboratorium, tel. 81-52-47-151 / Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich
 • dr Rafał Papliński, adiunkt, tel. 81-52-47-111
  / Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich
 • dr hab. Andrzej Sałata, adiunkt, tel. 81-524-71-14
 • dr Grażyna Zawiślak, adiunkt, tel. 81-524-71-11

Pozostali pracownicy

 • dr Barbara Mysiak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61, w. 246
 • Grażyna Nowoświatłowska, specjalista, tel. 81-524-71-17
 • mgr inż. Anna Orzechowska, specjalista inż.-techn., tel. 81-524-71-09
 • mgr inż. Klaudia Świca, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-52-47-151 / Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie