Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-65-00
Katedra Fizjologii Roślin

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
p.o.Kierownika: dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, adiunkt
tel. 81-445-60-96
e-mail: bhawrylak@yahoo.com

Adiunkci

  • dr Renata Matraszek-Gawron, adiunkt, tel. 81-445-66-83
  • dr Sławomir Michałek, adiunkt, tel. 81-445-66-74
  • dr hab. Jolanta Molas, adiunkt, tel. 810445-69-61
  • dr Katarzyna Rubinowska, adiunkt, tel. 81-445-66-58

Pozostali pracownicy

  • mgr Dagmara Sadowska, starszy technik, tel. 81-445-69-76
  • mgr inż. Anna Ziemba, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-01

Profesorowie emerytowani

  • prof.dr hab. Edward Borowski, emerytowany profesor zwyczajny, tel. 81-445-67-06
  • prof.dr hab. Maria Szymańska, prof.emerytowny, tel. 81-445-66-17


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie