Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-65-00
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego

20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 58
e-mail: katedra.nisz@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Borowy, profesor nadzwyczajny
tel. 81-524-71-48

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  • dr inż. Piotr Baryła, adiunkt, tel. 81-52-47-163
   e-mail: agric@poczta.onet.pl
  • dr inż. Magdalena Kapłan, adiunkt, tel. 81-52-47-158
  • dr inż. Marcela Krawiec, adiunkt, tel. 81-52-47-102

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Salwina Palonka, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-52-47-120
  • mgr inż. Irena Wójcik, starszy specjalista inzynieryjno-techniczny, tel. 81-52-47-103
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie