Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-65-00
Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin

20-069 Lublin, ul. Leszczyńskiego 7
Kierownik: dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, adiunkt
tel. 81-524-81-32
e-mail: aguto@wp.pl

Adiunkci

  • dr Marek Kopacki, adiunkt, tel. 81-524-81-34
  • dr hab. Barbara Skwaryło-Bednarz, adiunkt, tel. 81-524-81-45

Asystenci

  • dr inż. Beata Hetman, asystent, tel. 81-524-81-45

Wykładowcy

  • dr Grzegorz Soczyński, starszy wykładowca, tel. 81-524-81-25

Pozostali pracownicy

  • Urszula Słupska-Dębowska, specjalista inż.-techn., tel. 81-524-81-46

Profesorowie emerytowani

  • prof.dr hab. Antoni Filipowicz, prof.emerytowany
  • prof.dr hab. Anna Wagner, emerytowany prof. nadzwyczajny, tel. 81-524-81-25


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie