Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-65-00
Katedra Sadownictwa

20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 58
Kierownik: prof.dr hab. Bohdan Dobrzański, profesor zwyczajny/Kierownik katedry
tel. 81-52-47-155

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  • dr Paweł Krawiec, adiunkt, tel. /81/524-71-47 / Zakład Krzewów Jagodowych
  • dr Tomasz Lipa, adiunkt, tel. 81-52-47-128
  • dr Paweł Michalski, adiunkt, tel. /81/524-71-47 / Zakład Krzewów Jagodowych
  • dr Iwona Szot, adiunkt, tel. 81-52-47-128
   e-mail: szoti@autograf.pl

  Pozostali pracownicy

  • inż. Anna Janisz, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-52-47-140
  • Józef Kukuryka, pracownik gospodarczy, tel. 81-461-00-61, w. 141
  • dr Piotr Sienkiewicz, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61, w. 141
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie