CTT   Centrum Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plPatenty, wzory użytkowe i wzory przemysłowe

« wstecz

 

PATENTY na wynalazki,

PRAWA OCHRONNE na wzory użytkowe,

PRAWA Z REJESTRACJI wzoru przemysłowego

 

(prawa wyłączne udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej)

 

 

 

Imiona i Nazwisko twórcy lub twórców z jednostki organizacyjnej uczelni
Jednostka organizacyjna uczelni Nr prawa
wyłącznego
/rodzaj

Data zgłoszenia

Nazwa wynalazku

 

Uprawniony

 

Romuald Zabielski
Stefan Grzegorz Pierzynowski
Bjorn Westrom
dr hab. Jose Luis Valvedre Piedra
prof. dr hab. Tadeusz Studziński
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 200631
PATENT
2003-05-06 Zastosowanie fitohemaglutyniny do otrzymywania preparatu do profilaktycznego polepszania cech wytrzymałościowych układu kostno - szkieletowego u zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie/
Romuald Zabielski/
Stefan Grzegorz Pierzynowski/
Bjorn Westrom, Jose Luis Valvedre Piedra/
Tadeusz Studziński
prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
prof. dr hab. Marian Panasiewicz
dr inż. Paweł Sobczak
Wydział Inżynierii Produkcji

 

213758
PATENT
2009-05-22 Dodatek do pasz i sposób wytwarzania dodatku do pasz Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr Adam Waśko

dr Magdalena Polak-Berecka

dr Monika Kordowska-Wiater

dr Agnieszka Kubik - Komar

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

215973

PATENT

 2010-12-09 Preparat bakteryjny oraz medium liofilizacyjne Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski Wydział Inżynierii Produkcji

218897

PATENT

2009-03-25 Instalacja do odwadniania osadów Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk

dr Wioletta Żukiewicz - Koc

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

219635

PATENT

2008-04-01 Sposób otrzymywania chitozanu Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

prof. dr hab. Krzysztof Czernaś

dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

dr inż. Jacek Mazur

Wydział Inżynierii Produkcji

391798

PATENT

2010-07-12 Sposób ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją oraz urządzenie do ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Lubelska, Politechnika Koszalińska, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WODREX Sp. z o.o.

dr Wojciech Płaska

prof. dr hab. Stanisław Płaska

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

219638

PATENT

2012-03-15 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie / Politechnika Lubelska

dr Wojciech Płaska

prof. dr hab. Stanisław Płaska

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

219639

PATENT

2012-03-15 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie / Politechnika Lubelska

 dr Sylwia Okoń

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

 Wydział Agrobioinżynierii

220164

PATENT

 2012-08-06  Sposób wykrywania obecności genu odporności na mączniaka prawdziwego OMR2 w materiale genetycznym owsa zwyczajnego oraz para starterów do wykrywania obecności genu odporności na mączniaka prawdziwego OMR2  Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
 dr Sylwia Okoń

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

 Wydział Agrobioinżynierii

220315

PATENT

 2012-08-06  Sposób wykrywania obecności genu odporności na mączniaka prawdziwego OMR1 w materiale genetycznym owsa zwyczajnego oraz para starterów do wykrywania obecności genu odporności na mączniaka prawdziwego OMR1  Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski

prof.dr hab. Danuta Kołżyn - Krajewska

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

221935

PATENT

2012-04-05 Sposób wytwarzania wędlin Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

prof. dr hab. inż. Stanisław Baran

prof. dr hab. Marian Wesołowski

 Wydział Agrobioinżynierii

222953

PATENT

2012-09-17 Desykant reagujący z wodą z zamoczonych murów oraz sposób osuszania murów Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie /Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy

prof. dr hab. Joanna Matysiak

prof. dr hab. Mariusz Gagoś

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Inżynierii Produkcji

224660

PATENT

2014-07-23 Nowe analogi 1,2,4 -triazoli i sposób otrzymywania analogów 1,2,4 -triazoli Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy

prof. dr hab. Joanna Matysiak

prof. dr hab. Mariusz Gagoś

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Inżynierii Produkcji

224660

PATENT

2014-07-25 Nowe analogi 1,2,4 -triazoloftalazyn i sposób otrzymywania analogów 1,2,4 -triazoloftalazyn Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr Jerzy Ziętek

dr hab. Łukasz Adaszek

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

224839

PATENT

2014-11-28 Sposób przeżyciowego pobierania hemolimfy od ślimaków Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr inż. Ewa Kotiuk

prof. dr hab. Barbara Sawicka

Wydział Agrobioinżynierii

225287

PATENT

 2013-10-24 Cukierki i sposób wytwarzania cukierków Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
dr inż. Paweł Kołodziej
dr inż. Marek Boryga
prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
Wydział Inżynierii Produkcji

225230

PATENT

 2015-01-12 Sprzęgło podatne Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
prof. dr hab. inż. Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
dr hab. Grażyna Żukowska
dr Marta Bik - Mołodzińska
Wydział Agrobioinżynierii

225699

PATENT

2014-07-28 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie / Politechnika Lubelska
 prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
 dr hab. Paweł Sobczak
 dr hab. Jacek Mazur
 prof. dr hab.Marian Panasiewicz
 Wydział Inżynierii Produkcji

 410006

PATENT

 2014-11-05  Sposób otrzymywania pasz, zwłaszcza dla drobiu  Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
dr inż. Paweł Kołodziej                                   dr inż. Marek Boryga                                   prof. dr hab. Krzysztof Gołacki  Wydział Inżynierii Produkcji

 225771

PATENT

 2015-01-16  Stanowisko do badań udarowych tkanek miękkich  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Politechnika Lubelska
 prof. dr hab. Marek Kuna Broniowski  Wydział Inżynierii Produkcji

 409306

PATENT

 2014-08-28  Elektrostatyczny separator bifilarny  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Marcin Podleśny
prof. dr hab. Zdzisław Targoński
mgr inż.  Jakub Wyrostek
dr Piotr Jarocki
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologi

 406515

PATENT

13.12.2013 Nowy szczep bakterii z rodzaju Enterobacter Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Zbigniew Krzysiak Wydział Inżynierii Produkcji

 411870

PATENT

02.04.2015 Karczownik do rozdrabniania korzeni krzewów Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Józef Grochowicz
prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
mgr inż.  Ryszard Gołota
Wydział Inżynierii Produkcji 64505
WZÓR
UŻYTKOWY
2007-03-22 Urządzenie do badania rozpuszczalności aglomeratów Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
mgr inż. Stanisław Juśko
prof. dr hab. Leszek Mościcki
dr inż. Agnieszka Wójtowicz
Wydział Inżynierii Produkcji 64690
WZÓR
UŻYTKOWY
2007-07-18 Sekcja chłodząco formująca Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
Mgr inż. Stanisław Juśko
prof. dr hab. Leszek Mościcki
dr inż. Agnieszka Wójtowicz
Wydział Inżynierii Produkcji 64691
WZÓR
UŻYTKOWY
2007-07-23 Ślimak do ekstrudera Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
dr inż. Zbigniew Krzysiak Wydział Inżynierii Produkcji 65892
WZÓR
UŻYTKOWY
2009-11-26 Urządzenie do czyszczenia ziarna Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
dr hab. Zbigniew Kobus Wydział Inżynierii Produkcji

67916

WZÓR
UŻYTKOWY

2014-12-04 Stanowisko do otrzymywania olejku eterycznego Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski Wydział Inżynierii Produkcji

68199

WZÓR
UŻYTKOWY

2010-02-05 Przydomowa oczyszczalnia ścieków Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
prof. dr hab. Wiesław Piekarski
dr inż. Grzegorz Zając
dr inż. Grzegorz Maj
Wydział Inżynierii Produkcji

68766

WZÓR
UŻYTKOWY

2014-06-13 Reaktor laboratoryjny Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
dr Krzysztof Bocian Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

68759

WZÓR
UŻYTKOWY

2014-05-08 Urządzenie do lonżowania Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr Krzysztof Patkowski

prof. dr hab. Anna Szymanowska

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

68757

WZÓR
UŻYTKOWY

2014-04-07 Stół do badań weterynaryjnych Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
prof. dr hab. Wiesław Piekarski
dr inż. Grzegorz Zając
dr inż. Grzegorz Maj
Wydział Inżynierii Produkcji

68765

WZÓR
UŻYTKOWY

2014-06-13 Urządzenie do produkcji estrów Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr hab. Iwona Janczarek

dr Wojciech Żak

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt/ Wydział Inżynierii Produkcji

69023

WZÓR
UŻYTKOWY

 2015-01-20 Zestaw pomiarowy do oceny proporcji budowy ciała koni i kuców Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
dr Krzysztof Bocian Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

68988

WZÓR
UŻYTKOWY

 2014-05-08 Naciągarka do pasów Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr hab. Stanisław Parafiniuk

dr hab. Sławomir Kocira

Wydział Inżynierii Produkcji

69031

WZÓR
UŻYTKOWY

 2015-03-20 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie / Politechnika Lubelska

dr hab. Stanisław Parafiniuk

prof.dr hab. Józef Sawa

Wydział Inżynierii Produkcji

69032

WZÓR
UŻYTKOWY

 2015-03-20 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie / Politechnika Lubelska

prof. dr hab. Marian Panasiewicz

prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak

dr hab. Jacek Mazur

dr hab. Paweł Sobczak

dr hab. Zbigniew Kobus

prof. dr hab. Rafał Nadulski

Wydział Inżynierii Produkcji

69026

WZÓR
UŻYTKOWY

 2015-02-03 Stanowisko do pomiaru właściwości aerodynamicznych oraz rozdziału surowców roślinnych Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
dr hab. Zbigniew Krzysiak Wydział Inżynierii Produkcji

124092

WZÓR
UŻYTKOWY

 2015-05-18 Urządzenie do wiercenia otworów i wycinania kształtowego Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr hab. Iwona Janczarek

dr Wojciech Żak

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt/ Wydział Inżynierii Produkcji 21935 WZÓR PRZEMYSŁOWY 2015-03-20 Zestaw pomiarowy do oceny proporcji budowy ciała koni i kuców Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

dr hab. Mirosław Karpiński

Justyna Wojaś

dr Małgorzata Goleman

prof. dr hab. Leszek Drozd

dr inż. Piotr Czyżowski

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 21948 WZÓR PRZEMYSŁOWY 2015-04-02 Formularz weterynaryjny Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie