[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

20.06.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Szczepanik na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: "Porównanie plonowania i jakości dwóch odmian kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.) uprawianego z bezpośredniego wysiewu nasion oraz z rozsady"

17.06.2011

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Melioracji i Budownictwa Rolniczego

16.06.2011

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Krzysztofa Sawickiego pt.: "Cechy jakościowe plonu kapusty czerwonej (Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra) w zależności od sposobu i terminu produkcji rozsady oraz warunków przechowywania".

08.06.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Sylwii Okoń na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: "Identyfikacja markerów SCAR sprzężonych z niektórymi genami odporności na mączniaka prawdziwego w owsie zwyczajnym (Avena sativa L.)"

07.06.2011

Konkurs na obsadę stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia.

02.06.2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii i Technologii Zbóż

01.06.2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności

31.05.2011

Konkurs na kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego UP

31.05.2011

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Bartłomieja Borowskiego pt.: "Wzrost i plonowanie bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) w zależności od nawożenia azotowo-potasowego oraz terminu zbioru"

31.05.2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności