[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

20.03.2017

Kks/178/6/17                                                          


KOMUNIKAT

 

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych informuje, że byli pracownicy (emeryci lub renciści) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nie zatrudnieni na etacie otrzymają w okresie wiosennym br. bezzwrotną pomoc materialną  ze środków ZFŚS. Wysokość świadczenia uzależniona  jest od  średniego miesięcznego przychodu  na członka rodziny emeryta/rencisty uzyskanego w roku ubiegłym i wynosi:

 

Przychód do 2000zł                       - 650zł

Przychód od 2001zł- 2700zł            - 500zł

Przychód od 2701zł- 3500zł            - 350zł

Przychód pow. 3500zł                    - 200zł

 

Oświadczenia należy składać w Sekcji Spraw Socjalnych (budynek Rektoratu, pokój nr 155) w terminie do 28.04.2017r.

W/w świadczenia wypłacane  będą w kasie Uczelni po 3 tygodniach od złożenia oświadczenia lub na konto bankowe podane  przez osoby zainteresowane na oświadczeniu.

 
 


« wstecz