[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

19.04.2017

KOMUNIKAT

Związki Zawodowe działające w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie powołały Komisję Wyborczą organizującą wybory Społecznego Inspektora Pracy. Zwracamy się do wszystkich pracowników UP o zgłaszanie kandydatów na funkcję SIP.

 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

1.     mieć podstawową wiedzę z zakresu prawa pracy i BHP

2.     być pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ze stażem pracy minimum 5 lat

3.     być członkiem jednego z działających na Uczelni Związków Zawodowych

4.     wyrazić zgodę na kandydowanie i pracę społeczną ( bez wynagrodzenia).

5.     kandydatów prosimy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do sekretariatów Związków Zawodowych do dnia 26 kwietnia 2017r:

a)     ZNP tel. 445-69-79, pokój nr 475 w budynku Rektoratu.

b)    NSZZ Solidarność tel. 445-66-82, pokój nr 430 w budynku Zootechniki.

    

 

 


« wstecz