[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

19.06.2017

Szanowni Państwo

 

Uczelniane Centrum Informatyki przypomina, że dnia 23.11.2017 roku wygasa subskrypcja antywirusowa oprogramowania ESET NOD32. Zamówień na oprogramowanie uprzejmie prosimy dokonać do dnia 15.10.2017 r za pośrednictwem strony internetowej http://komputer.up.lublin.pl, dział oprogramowanie, sekcja „Oprogramowanie antywirusowe i narzędziowe”.  Prosimy o uwzględnienie zakupu licencji na wszystkie urządzenia wymagające ochrony w tym notebooki. Szacowany koszt zakupu nowej, 36 miesięcznej subskrypcji antywirusowej ESET NOD32, wynosi około 50 zł brutto za licencję (przy założeniu, że łącznie zakupione zostanie minimum 1500 sztuk licencji).

 

Z uwagi na znikome zainteresowanie oprogramowaniem KASPESKY a przede wszystkim zmianą polityki licencjonowania informujemy, że nie przewiduje się  zakupu licencji grupowych wspomnianego programu. W przypadku chęci zakupu oprogramowania antywirusowego innego niż ESET NOD32 uprzejmie prosimy o dochowanie należytej staranności wynikającej z „Instrukcji  udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Uniwersytecie przyrodniczym w Lublinie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo Zamówień Publicznych”.

 

Uczelniane Centrum Informatyki

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


« wstecz